Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Catella: Intäkter och kostnader relaterat till avvecklingen av affärsområdet Banking

Avvecklingen och avyttringen av verksamheterna inom Banking utvecklas
enligt plan. Catella kommer i Bokslutskommunikén 2018, i enlighet med
redovisnings-standarden IFRS, redovisa kostnader om 164 miljoner
kronor och uppskjuten skattefordran om 51 miljoner kronor vilka avser
2019 och är hänförliga till avveckling av affärsområdet Banking.
Enligt IFRS redovisas intäkterna från försäljningarna av Wealth
Management Sverige och Luxemburg samt Kortutgivningsverksamheten
först i samband med att affärerna slutförs.

Totala intäkter, som bedöms tillfalla Catella, uppgår till cirka 384
miljoner kronor hänförliga till de tidigare kommunicerade
avyttringarna. Under första halvåret 2019 bedöms intäkter om cirka
258 miljoner kronor redovisas. Därutöver bedöms cirka 126 miljoner
kronor tillfalla Catella avseende tilläggsköpeskilling som maximalt
kan uppgå till 240 miljoner kronor vilken är hänförlig till
försäljningen av Kortutgivningsverksamheten. Tilläggsköpeskilling
redovisas i slutet av 2019 alternativt i början av 2020.

Totala kostnader, från och med oktober 2018 till och med början av
2020, avseende affärsområdet Banking uppskattas till cirka 368
miljoner kronor, varav 164 miljoner kronor redovisas i fjärde
kvartalet 2018. Kostnaderna under 2019 och början av 2020 förväntas
uppgå till cirka 204 miljoner kronor.

Som tidigare kommunicerats förväntas eget kapital om 437 miljoner
kronor, per 30 september 2018, i Banking att skyddas. Det egna
kapitalet förväntas kunna transfereras till moderbolaget vid
slutförande av avvecklingen.

Under fjärde kvartalet 2018 avslutades den strategiska översynen genom
att Catella ingick avtal om att avyttra Wealth Management-verksamhet
i Luxemburg till VP Bank och 51 procent av Wealth
Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners samt att
avyttra kortutgivnings-verksamhet i Luxemburg till Advanzia Bank S.A.
Transaktionen avseende Wealth Management-verksamheten i Luxemburg
till VP Bank slutfördes under februari 2019 och den slutgiltiga
köpeskillingen uppgick till 95 miljoner kronor.

Överföringen av kortkunder enligt avtal med Advanzia Bank S.A. kommer
att ske under 2019 och fram till början av 2020 för att säkerställa
att maximalt antal kunder är del av transaktionen.

Catella redovisar från och med tredje kvartalet 2018 affärsområdet
Banking som avyttringsgrupp som innehas för försäljning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se

Niklas Bommelin
Investor Relations
076-891 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08.30 CET

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar,
fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen
förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat
på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på
www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catella/r/intakter-och-kostnader-relaterat-til...
https://mb.cision.com/Main/1744/2742027/991885.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.