Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Catena: Bokslutskommuniké januari - december 2019

När Catena summerar 2019 konstaterar bolaget en fortsatt positiv
utveckling i alla delar av verksamheten. En viktig förutsättning är
det aktiva projektutvecklingsarbetet som omfattar investeringar både
i nya anläggningar och i befintligt bestånd.

2020-02-20 kl. 08:00

· Hyresintäkterna ökade med 8 procent till 1 182,9 Mkr (1 090,7).
· Driftsöverskottet ökade med 9 procent till 902,8 Mkr (827,6).
· Förvaltningsresultatet ökade med 10 procent till 626,8 Mkr
(571,3).

· Årets resultat ökade till 1 223,8 Mkr (823,4), motsvarande ett
resultat per aktie om 32,46 kr (21,93), varav värdeförändringar ingår
med 895,7 Mkr (368,8).

· Substansvärde per aktie EPRA NAV ökade till 202,87 kr (169,53).
· Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kronor per aktie (5,75).
- Vi ser fortsatt positivt på vår marknad och kan slå fast att den
kassaflödesutveckling som varit Catenas signum och som säkerställer
fortsatt kapacitet framåt, är fortsatt god, säger VD Benny Thögersen
i sin kommentar till bokslutskommunikén.

- En vara måste hela tiden vara optimalt placerad i logistiknätverket
för att kunna möta kraven på tidsleverans, klimatavtryck och kostnad.
Samspelet mellan terminaler, logistiklager, distributionslager,
citylogistik eller olika kombinationer av dessa, är avgörande.
Förmågan att tidigt identifiera de bästa framtida lägena i ett
komplext och föränderligt logistiknätverk är en nyckel till framgång,
konstaterar VD Benny Thögersen.

Klockan 10.00 den 20 februari sker webbsändning för bokslutskommunikén
januari-december 2019.

Följ webbsändningen via länk:
https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q4-2019

Telefonkonferens: Sverige: +46856642705, UK: +443333009035, US:
+18335268396

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50,
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44,
peter.andersson@catenafastigheter.se

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på
ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva
logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna
försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl
dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att
uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och
ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna
hade ett totalt värde om 16 270,5 Mkr per 31 december 2019.
Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i
detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/catena/r/bokslutskommunike-januari---december...
https://mb.cision.com/Main/191/3039557/1196908.pdf
https://mb.cision.com/Public/191/3039557/9de0eaa759ee8eaf.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.