Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-20

Catena: Detaljplanen för Catenas Solnaprojekt vinner laga kraft

2014-08-20 Kl: 13:30

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet
av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet
innebär att detaljplanen nu vinner laga kraft och Catena går vidare i
planerna att skapa en ny modern stadsdel.

Mark- och Miljödomstolen beslutade att tillstyrka detaljplanen
2014-06-26.

Solna kommunfullmäktige antog i december 2012 detaljplanen som
omfattar Catenas båda fastigheter Stora Frösunda 2 och Hagalund 2:2.
Det övergripande syftet med detaljplanen är att utveckla området till
en levande och modern stadsdel med blandad stadsbebyggelse
innehållande cirka 800 bostäder samt arbetsplatser, verkstäder och
butiker. Till planen hör även mark för allmänt ändamål, gata, gång-
och cykelväg, torg, park och område för spårvägstrafik.

"Efter det positiva beslutet ser vi nu fram mot att utveckla
stadsdelen", säger Catenas VD Gustaf Hermelin i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD Peter Andersson, CFO

Tel. 070-560 00 00 Tel. 0730-70 22 44

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 270,9
Mkr per 30 juni 2014. Catena AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/detaljplanen-for-catenas-solnaprojekt...
http://mb.cision.com/Main/191/9630737/276701.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.