Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

CELL IMPACT: OMSÄTTNING ÖKADE 3 KV, MINSKAD FÖRLUSTTAKT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Cell Impact, som levererar flödesplattor till bränslecellsföretag, hade intäkter om 27,5 miljoner kronor (8,5) under det tredje kvartalet, motsvarande en tillväxt om över 200 procent.

Under tredje kvartalet började ny kapacitet som installerades under föregående kvartal, att bidra till ökad produktion och försäljning, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 miljoner kronor, ned från -5,7 miljoner motsvarande kvartal i fjol men 39 procent bättre än föregående kvartal 2021.

Rörelseresultatets minskade förlusttakt beror huvudsakligen på förbättrad produktivitet, skriver bolaget.

"Cell Impact har fortsatt erfarit vissa leveransförseningar av utrustning under kvartalet, men generellt har vi lyckats väl att hålla lovade, viktiga leveranstider till våra kunder. Vi går nu in i en lugnare uppbyggnadsperiod vilket också innebär att behovet av extra åtgärder och kostnader kommer att avta", heter det.

Kvartalets kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -20,2 miljoner kronor (-3,5) medan likvida medel vid periodens utgång var 57,5 miljoner kronor (23,6).

"Den höga tillväxttakten för bränsleceller och Cell Impacts växande försäljning gör att vi fortsatt ser goda möjligheter att nå våra kortsiktiga försäljningsmål. Som tidigare har kommunicerats kommer bolaget, till följd av allt större möjligheter inom sina marknader, att på kort sikt fokusera på tillväxt framför lönsamhet och kassaflöde. Det tidigare kommunicerade målen gällande ebitdea-marginal ersätts med ett nytt ebitda-marginalmål om minst 15 procent på medellång sikt där bolaget ser goda möjligheter att uppnå avsevärt högre lönsamhet än så på lång sikt", står det i rapporten.
Författare Direkt-SE