Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

CellaVision AB: Årsstämman i CellaVision AB (publ) skjuts fram och styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning med anled...

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-03-26 kl. 08.20

CellaVisions styrelse har fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till
ett senare datum. Vidare har bolagets styrelse fattat beslut om att dra
tillbaka förslaget om utdelning om 1,50 kronor per aktie och istället
föreslå att ingen utdelning utgår. CellaVision återkommer med en ny
kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman
kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

Årsstämma
Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset Covid-19,
råder ett exceptionellt marknadsläge och ett svårbedömt ekonomiskt läge.
CellaVisions styrelse har därför fattat beslut om att skjuta upp årsstämman
till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas i
bolagets lokaler i Lund den 23 april kl. 15.00.
CellaVision återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor
före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i
enlighet med gällande lagstiftning.

Utdelning
Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och de åtgärder som införts för
att minska spridningen av Covid-19 och dess påverkan på CellaVision har
bolagets styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om en utdelning 1,50
kronor per aktie och istället föreslå att ingen utdelning utgår.
CellaVision har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade
sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med
anledning av Covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra
tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser
styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att
besluta om utdelning.
                     
?Beslutet att flytta fram årsstämman och ändra förslaget om utdelning noll
kronor per aktie är resultatet av en sammanvägd bedömning. Vi är för
närvarande i ett oklart läge vad det gäller konsekvenserna av den pågående
Covid-19 pandemin såväl som det snabbt föränderliga och därmed ytterst
svårbedömda ekonomiska läget. Vi ser därför möjligheten till extrastämma
senare i år som ett bra alternativ för att besluta om utdelning för 2019.?
säger Sören Mellstig, styrelseordförande CellaVision.

För mer information, vänligen kontakta:
Sören Mellstig, Styrelsens ordförande, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 705-13 65 81 | Epost: soren@mellstig.se

Zlatko Rihter, Vd och koncernchef, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 733- 62 11 06 | Epost: zlatko.rihter@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar
och säljer produkter inom provberedning samt ledande system för rutinanalys
av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta
viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid
infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter
rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva
arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus.
Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell
intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via
globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18
lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 35
länder. 2019 var omsättningen till
462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en
konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-03-26, kl. 08:20 CET.

Bilaga

* Pressmeddelande rörande årsstämma ooch utdelning

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.