Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-09

CellaVision AB: Delårsrapport januari-september 2015

Veterinärorder resulterade i rekordkvartal för CellaVision

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 juli-30 september 2015 * Nettoomsättningen ökade med 58 % till 74,5 MSEK 1 januari-30 september 2015 * Nettoomsättningen ökade med 23 % till 177,8 MSEK |
|(47,0), justerat för (144,4) justerat för |
| valutaeffekter uppgick tillväxten till 47 % valutaeffekter uppgick tillväxten till 13 % |
| * Rörelseresultatet ökade till 30,3 MSEK (7,7) * Rörelseresultatet ökade till 49,0 MSEK (26,0) |
| * Rörelsemarginalen uppgick till 40,6 % (16,3) * Rörelsemarginalen uppgick till 27,6 % (18,0) |
| * Resultatet före skatt ökade till 30,3 MSEK (7,9) * Resultatet före skatt ökade till 48,7 MSEK (26,8) |
| * Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (0,20) * Resultat per aktie uppgick till 1,58 SEK (0,83) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentar

Det tredje kvartalet 2015 var ett fantastiskt kvartal för CellaVision med en
historiskt stark utveckling av såväl försäljning som lönsamhet. Omsättningen
ökade med 58 procent jämfört med samma period föregående år och
rörelsemarginalen uppgick till 41 procent, vilket ska jämföras med en
rörelsemarginal om 16 procent under motsvarande kvartal 2014. Den främsta
förklaringen till den mycket goda utvecklingen är ordern till laboratorier
för veterinärmedicin i Nordamerika. Leveranser och installationer har gått
enligt plan och slutleverans kommer att vara genomförd innan innevarande års
utgång. För helåret 2015 räknar vi fortsatt med att nå ett rörelseresultat
som överstiger 65 MSEK.

Veterinärorden hade stor inverkan på tillväxten i Americas som uppgick till
113 procent i kvartalet. Även APAC hade en positiv utveckling med en
försäljningstillväxt om 50 procent, med en tillfredsställande utveckling i
Japan och Kina som är våra prioriterade marknader i regionen. Humansidan är
fortsatt CellaVisions absolut viktigaste marknad och utgörs av cirka 15 000
stora laboratorier där vi i dagsläget har penetrerat cirka 12 procent.
Motsvarande marknad för stora veterinärlaboratorier bedöms i nuläget uppgå
till cirka 500 stycken. Vi befinner oss för närvarande i ett skede där vi
identifierar de viktigaste framgångsfaktorerna på veterinärmarknaden, en
marknad där vi på sikt ser tillväxtmöjligheter.

I CellaVisions tillväxtambitioner ligger också en expansion av
produkterbjudandet till de cirka 100 000 mindre och medelstora laboratorierna
inom humansegmentet och de cirka 5 000 mindre laboratorierna inom
veterinärsegmentet. Utvecklingen av den framtida teknologiplattformen som är
anpassad för denna typ av laboratorier passerade under kvartalet en viktig
milstolpe då prototypfasen avslutades och projektet övergick i en konkret
utvecklingsfas. CellaVision har under kvartalet implementerat en ny
organisation, som bland annat innebär ett större fokus på försäljning och
marknadsföring. Som ett led i detta har Mattias Lundin tillträtt den
nyinrättade positionen som VP Global Sales. Vi har i kvartalet även etablerat
ett nytt regionkontor i Shanghai med ansvar för vår verksamhet inom APAC.

I kvartalet tog vi flera viktiga steg i arbetet med att uppnå vår vision att
vara ledande inom global digitalisering och automatisering av blodanalyser
för både human- och veterinärsegmentet. Vår metod bidrar till förbättrad
patientdiagnostik, effektivisering och minskade kostnader inom sjukvården.

Zlatko Rihter, VD och koncernchef

Nyckeltal

----------------------------------------------------------------------------------------------
| (MSEK) Jul-Sep 2015 Jul-Sep 2014 Jan-Sep 2015 Jan-Sep 2014 Jan-Dec 2014 |
| Nettoomsättning 74,5 47,0 177,8 144,4 216,9 |
| Bruttoresultat 54,8 30,4 127,8 94,6 145,1 |
| Rörelseresultat 30,3 7,7 49,0 26,0 42,8 |
| Rörelsemarginal, % 40,6 16,3 27,6 18,0 19,7 |
| Resultat före skatt 30,3 7,9 48,7 26,8 43,4 |
| Periodens kassaflöde 32,4 12,3 46,7 0,6 -6,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Frågor kring rapporten besvaras av:

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06.
E-post:zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB
Tel: 0708-33 81 68. E-post:magnus.blixt@cellavision.se

Link text: CellaVision AB Delårsrapport januari-september 2015

CellaVision AB Delårsrapport januari-september 2015
http://hugin.info/132164/R/1965222/717469.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

HUG#1965222

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.