Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-01

Cereno Scientific tillkännager utfärdande av patent i Europa för läkemedelskandidaten CS585

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att läkemedelskandidaten CS585s andra patentfamilj nu har fått patentet formellt utfärdat i Europa, en av de största marknaderna för kardiovaskulära läkemedel. Detta stärker och breddar patentskyddet för CS585 som nu genomgår ett prekliniskt utvecklingsprogram i samarbete med University of Michigan. 

"Det gläder mig att kunna meddela att det första patentet i Europa för vår prekliniska läkemedelskandidat CS585, nu är formellt utfärdat av det europeiska patentverket som ett sista steg i godkännandeprocessen. Detta är en stor milstolpe då det geografiskt utvidgar patentskydd för vårt prekliniska program och är en viktig aspekt i förberedelse för den framtida kommersiella positioneringen tillsammans med starka kliniska data," säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno.

CS585s andra patentfamilj har titeln "Inhibitors of platelet function and methods for use of the same" och har tilldelats patentnummer 3781558 av det europeiska patentverket (EPO). Patentet kommer att vara giltigt till och med 2039, med möjlighet till förlängning i upp till 5 år.

År 2021 ingick Cereno ett optionsavtal för prostacyklinreceptoragonist-programmet som innefattar läkemedelskandidaten CS585, med University of Michigan, vilket ger Cereno exklusiva rättigheter till att utvärdera programmets marknadspotential. Om utvärderingen genom det prekliniska utvecklingsprogrammet är framgångsrikt kommer Cereno kunna utöva sin rätt att exklusivt in-licensiera substansen inklusive de immateriella rättigheterna för vidare klinisk utveckling och kommersialisering.

För mer information, vänligen kontakta:

Josefine Göranson, Head of IR & Communication
Telefon: +46704 92 35 63
E-post: info@cerenoscientific.com
http://www.cerenoscientific.se/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en stabil, selektiv och potent prostacyklin receptor agonist. I prekliniska studier har den visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Författare Cision