Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

CGit Holding AB: Bokslutskommuniké 2020

Finansiell översikt koncernen

(TSEK) 2020Helår 2019Helår 2020Kvartal 4 2019Kvartal 4
Nettoomsättning 77 153 104 285 21 839 50 110
Rörelseresultat 2 877 3 622 597 1 591
Resultat efter 2 106 2 771 462 877
skatt
Resultat per aktie 1,34 1,76 0,29 0,56
efter skatt (SEK)
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000
 

Q4:

Vi gick in i kvartalet med en känsla av att det värsta kring pandemin ligger bakom oss. Vi började därför bemanna kontoret igen och såg fram emot att börja boka fysiska möten med försiktighet. Men det tog inte lång tid förrän vi hade den andra vågen över oss och återigen rekommenderades distansarbete och medföljande restriktioner från myndigheterna.

I samband med detta så släppte Nvidia sin senaste plattform inom GPU-baserad computing och AI-infrastruktur, DGX A100. CGit blev ett av de första företag i norra Europa att investera i både hårdvara och kompetens kring aktuell arkitektur. CGit fick förtroendet att leverera spetskompetens kring den senaste teknologin och installerar, optimerar samt sätter upp managering för miljön som bland annat ska användas i jakten på nytt vaccin för Covid-19 och annan forskning inom medtech.

CGit fortsatte det sista kvartalet att leverera 8 riktigt stora lösningar under Q4 varav 4 av dessa affärer var adresserade till helt nya kunder. Vi fick även förtroendet att ingå ett större driftavtal med en helt ny kund inom en helt ny bransch.
 

Vid det laget hade vi hittat formerna för det nya normala och vilket förhållningsätt vi ska ha till hela pandemin. Vi förstod att vi måste styra vårt eget öde och inte kunde låtas oss styras eller påverkas för mycket av rådande pandemi, ingen har någonsin lyckats bromsa sig ur en uppförsbacke! Stärkta av det så genomförde vi under Q4 lanseringen av vår egenutvecklade mjukvara AiQu som ytterligare positionerar oss som en av de ledande inom Deep Learning och AI-infrastruktur och stärker vår unicitet inom området! AiQu är en schemaläggare för AI-beräkningar och effektiviserar på ett lättillgängligt och användarvänligt gränssnitt AI arbeten.

2020:

Året 2020 går till historien på många sätt men helt klart är att vi, tillsammans med hela omvärlden har påverkats av pandemin. Vi har behövt anpassa både vardag och strukturella delar i bolaget för att möta de förändringar som står i ljuset av Corona pandemin.

En del av de förändringar som vi tvingats göra under pandemin har faktiskt fört något gott med sig. För vår del har många upplevt en lägre stressnivå och då beror inte det på för lite att göra, det kan i sig medföra ett otroligt stresspåslag om man känner att man inte levererar. Jag talar om den "nya" arbetsmiljön som vi har befunnit oss i, där vi helt plötsligt fått ett lugn runt oss som vi inte kan skapa i ett öppet arbetslandskap. Effektivitet har ökat markant för många medarbetare i samband med hemarbete, något som vi summerat kan kalla Worklife 2.0 och som vi framöver får fundera på hur det kan och bör integreras i vår nya vardag..

I många hänseenden så har pandemin skapat en genväg för hela näringslivets resa mot digitalisering. Många har bokstavligen fått hoppa in i en digitaliserad värld genom epitetet trail n` error… För vår egen del så har det inneburit att vi gett oss chansen att gå från ett klassiskt återförsäljarbolag till ett mer kunskapshus med stort know how inom Deep Learning och AI-infrastruktur! Vi har på ett evolutionärt sätt vridit vår leverans och även försäljningen mot en mer AI-infrastrukturbaserad leverans.

Vår operativa verksamhet har påverkats under pandemiåret 2020, dock inte på alla områden, men det mest omsättningsdrivande affärsbenet är påverkat. Vår drift och avtalsaffär har legat på ganska oförändrade nivåer, den består av längre avtalsperioder och några har avvecklats medans några har tillkommit under 2020. Däremot kan vi se, som jag beskrivit i tidigare rapporter i år, att vår lösningsaffär som innehåller större leveranser inom området nästa generation IT-infrastruktur och AI-infrastruktur påverkats. Det på så sätt att många bolag pausade investeringssatsningar inom detta område och avvaktade för att se vilka former konjunkturen skulle ta pga världsläget. Märk väl att jag skriver pausade, för i våra ögon har vi inte förlorat dessa affärer, de har bara skjutits på framtiden.  Det här har även påverkat vår konsultverksamhet något då vi mer har ägnat oss åt att stötta våra kunder i omställningen mot mer digitaliserade arbetsformer, underhåll och anpassningar av befintliga plattformar och IT-infrastrukturer.

Detta ger att vår omsättning 2020 uppgår till 77,1 MSEK jämfört med samma period föregående år på (104,3 MSEK) och med ett rörelseresultat på 2,88 MSEK jämfört med samma period föregående år på (3,6 MSEK).

För att gå starka ur 2020 och förbereda oss för 2021 och framåt har vi satsat hårt under året på vår egenutvecklade mjukvara AiQu. Vi har också fortsatt vår satsning i Sveriges nationella initiativ, AI Sweden, där vi fortsätter att vara navet i den datafabrik i Göteborg som ligger till grund för Sveriges näringslivs projekt och forskning inom området. I linje med dessa satsningar har vi investerat i kompetens inom området Deep Learning och AI-infrastruktur samt DevOps kompetens för att bland annat möjliggöra utvecklingen av AiQu. Det har medfört att vi vårt kassaflöde har en negativ utveckling men med det sagt så är det medvetna och kontrollerade åtgärder.

 

VD har ordet

När jag ser tillbaka på 2020 så slås jag av några reflektioner som gör att jag blir stolt över att få vara den som leder det här bolaget. Jag brukar använda mig av några metaforer för att bildligt beskriva situationer, utmaningar och möjligheter.

En av dem är att vi ska blicka framåt då "framrutan är betydligt större än backspegeln". Det gäller dock inte för 2020, då vi har fått köra i en kompakt dimma med förbundna ögon! Ingen har vetat hur länge pandemin ska pågå och hur det kommer att slå på konjunkturen. Vågar bolag investera i en framtid som vi inte vet något om? Tidigt insåg vi att vi inte kan agera slav under pandemin, vi måste kontrollera vårt eget öde! Som jag skrev tidigare så har ingen lyckats bromsa sig ur en uppförsbacke och vi tänker inte ens försöka. Därför har vi strukturerat och metodiskt arbetat mot våra långsiktiga mål och anpassat oss efter gällande rekommendationer för stunden.

Det har givit att vi att vi tagit ett märkbart steg mot det kunskapshus inom avancerad IT-infrastruktur och Deep learning/AI-Infrastruktur som vi länge arbetat för.

Vi har genom vår egen mjukvaruutvecklade schemaläggare för AI beräkningar, AiQu positionerat oss som en av dem ledande inom Deep Learning och Ai-infrastruktur.
Det har fört med sig att vi tagit ytterligare ett stort kliv.

Vi har skapat ett separat mjuvarubolag, AIXIA.

AIXIA, kommer att erbjuda en mjukvaruplattform för utveckling som kompletterar CGit's erbjudande kring AI-Infrastruktur. Mjukvaruplattformen är en ML Ops-lösning till företag och organisationer som arbetar med AI. Våra ledande AI-infrastrukturlösningar, tillsammans med de nya mjukvarulösningarna, gör att vi nu kan erbjuda marknaden en komplett AI-infrastruktur med tillhörande orkestreringsverktyg samt datahanterare. Det här gör oss helt unika på marknaden!

Med detta i ryggen tar vi nu sikte mot större kunder och större affärer. Jag ser att vi kommer ha större inslag av internationella affärer där kommande AI relaterade lösningar blir helt avgörande för våra kunders konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Vi brukar prata om nästa generations IT-infrastruktur och här hittar vi nödvändiga komponenter inom AI-infrastrukturen för att stötta den fortsatta utvecklingen av AI, IoT, Blockchain och Edge Computing med mera. Det kommer att kräva kraftfull datakraft och kapacitet för stora datamängder men också spetskompetens inom området. Vi har byggt upp ett betryggande know how i bolaget och vi fortsätter att utvecklas som ett Deep learning- och AI-infrastrukturbolag. Vi kommer att fortsätta att bygga vårt kunskapshus inom såväl avancerad IT-infrastruktur, Deep Learning/AI-infrastruktur men även kring mjukvaruutveckling och verksamhetskunskap för att stötta utvecklingen inom dessa områden.

Parallellt påbörjar vår driftaffär en liknande resa, dock lite senare än produkt och lösningsaffären. Drift består inte av en del klassisk IT-infrastruktur och en del AI-relaterad infrastruktur. Den kommer framöver innehålla båda delarna i en naturlig harmoni. De närmaste åren kommer AI-infrastruktur, tillsammans med 5G teknologin, IoT och Edge Computing, vara en lika naturlig del av vår drift som dagens klassiska IT-infrastruktur.

I vår värld handlar det om att avvecklas eller utvecklas, att stå still i en värld som ständigt utvecklas är i relativa termer att gå tillbaka. Därför har vi i inbyggt i vårt DNA att ständigt sträva framåt och utvecklas. Och nu har vi en fantastisk grund att stå på inför 2021.

Jag ser att vårt totala erbjudande kring hela ekosystemet avseende Deep Learning och AI-infrastruktur kommer att ta ordentlig fart 2021.

AIXIA kommer bli en möjliggörare för otroligt många som arbetar med forskning och utveckling av både svensk och internationellt näringsliv.

Vår organisation och vår setup är redo att ta sig an otroligt stora lösningar och projekt men också vara med och guida våra kunder mot modern och framtidssäkrad drift, på ett innovativt, säkert och effektivt sätt.

Vi kommer kunna orientera oss mellan kraven på IT-infrastruktur och AI plattformar samt verksamhetsdrivna lösningar tillhörande nästa generation B2B-lösningar genom vår djupa kompetens som är en del av vårt kunskapshus.

Vi kommer fortsätta att vara den dynamiska partnern till våra kunder samtidigt som vi befäster vår position som den ledande inom vårt område.

 

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se
Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e februari 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Författare Cision