Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-16

CGit Holding AB: CGit tar ny order inom Med Tech, värde 700 KSEK

Mölndal    2021-11-16                                                                                                                                                                                                                                                

CGit tar en ny order inom AI/Deep Learning tillsammans med ett Med Tech bolag. Kunden, som är verksam inom forskning i medicin, har tagit beslutet att bygga ut sin utvecklingsplattform med hjälp av AI och Deep Learning.

Ordern är värd 700 KSEK.

Marknaden för applicerad AI accelererar inom fler och fler branscher. Med Tech är en av dem branscher som kommit långt inom området och användandet av tillämpad AI i sin verksamhet. CGit tackar för förtroendet och ser fram emot att vara med och utveckla Med Tech branschen med hjälp av applicerad AI och dess tillhörande plattformar. säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

CGit fortsätter att bygga sitt kunskapshus inom AI/Deep Learning.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se
Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16:e november 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT vilket omfattar bl.a. AI/Deep Learning-plattformar datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Författare Cision