Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-09

CGit Holding AB: CGit tecknar nytt avtal med befintlig kund, värde 1,3 MSEK

Mölndal                                                                                     2021-02-09

CGit tecknar nytt avtal med befintlig kund. Kunden som är en konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö, brandskydd.

Kundens behov är att skapa en modern och säker drift. Med säker syftar de på såväl driftssäkerhet som informationssäkerhet. I och med det nya avtalet så kommer CGit att ta fullt ansvar för hela kundens driftmiljö inkluderat flytt av all data till CGit's egna datacenter för att säkerställa bland annat fullt skalskydd.

Avtalet är på 3 år och med ett ordervärde på 1,3 MSEK. Avtal start är under Q1 2021.

CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

//
För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se
Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9:e februari 2021.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Författare Cision