Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Challenger Mobile: Bokslutskommuniké januari - december 2019

Challenger Mobile AB (publ)

Bokslutskommuniké januari - december 2019

Stockholm den 26 februari 2020

Siffror inom parentes är motsvarande siffra från föregående år.

Helår 2019-01-01 - 2019-12-31

·
Nettoomsättningen uppgick till 235 tkr (1,031 tkr).

·
Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,952 tkr (-1,200
tkr).

·
Resultat per aktie -1,2 öre/aktie (-0,7 öre/aktie)

Fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31

·
Nettoomsättningen uppgick till 55 tkr (168 tkr).

·
Resultat efter finansiella poster uppgick till -549 tkr (-340 tkr).

·
Resultat per aktie -0,3 öre/aktie (-0,2 öre/aktie)

VD kommenterar

Resultatet för sista kvartalet blev sämre än föregående år pga en
lägre omsättning. Detta beror framförallt på att intäkter från
tillägg och justeringar varit betydligt lägre än motsvarande period
förra året då stora insatser gjordes. Vidare har löpande intäkter
varit begränsade till följd av kundens avvaktande marknadsinsatser.

Vi arbetar med en övergripande uppfräschning av slutkundserbjudanden
inför Omantels nylansering av sina tjänster på marknaden. Denna
nylansering skall understödjas med de marknadsinsatser som behövs för
att nå hela marknaden med konkurrenskraftiga erbjudanden. Kunden
bedömer att det fortsatt finns ett starkt slutkundsbehov av
Challengers tjänster på marknaden vilket är en bedömning vi delar.

Johan Meijer
VD, Challenger Mobile AB

Väsentliga händelser under kvartalet

·
Förberedelsearbete inför kunds nylansering av slutkundstjänster (i
uppdaterad tappning) i Oman med.

·
Uppdatering av appar enligt Googles riktlinjer för kundkommunikation.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

·
Inga

Datum för ekonomisk rapportering

2020-05-27 Delårsrapport första kvartalet 2020

2020-08-26 Delårsrapport andra kvartalet 2020

2020-11-25 Delårsrapport tredje kvartalet 2020

2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma planeras att hållas i Stockholm den 28 maj 2020.

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2019 publiceras
på Bolagets (www.challengermobile.se) och Spotlights
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast 3 veckor
före årsstämman.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer Tel. 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com
SO Mats Boquist Tel. 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets
verksamhet, ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som
företaget står inför.

Styrelsen Challenger Mobile AB (publ)

Challenger Mobile AB (publ)
Isafjordsgatan 39B
164 40 Kista

info@challengermobile.com
www.challengermobile.se

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som
erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster.
Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och
organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös
kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd,
implementerad och driftad av Challenger Mobile.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/bokslutskommunike-januari...
https://mb.cision.com/Main/11604/3045716/1201375.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.