Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2019

Scandinavian ChemoTech AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december
2019 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta
pressmeddelande

Väsentliga händelser under 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 72 TSEK (493)
· Resultat före skatt uppgick till -4 663 SEK (-2 253)
· Resultat per aktie uppgick till -1,37 SEK (-0,78)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 159 TSEK
(- 1 594)

Perioden 1 januari - 31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 556 TSEK (1 176)
· Resultat före skatt uppgick till -12 325 TSEK (-8 160)
· Resultat per aktie uppgick till -3,79 SEK (-2,90)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 225 TSEK
(- 8 481)

Viktiga händelser under kvartalet

· ChemoTech tecknade ett distributörsavtal med Horizon Medical
Technologies för norra Indien

· ChemoTech erhåller två mycket viktiga patentgodkännande av PRV (Patent och Registreringsverket) i oktober 2019. Skyddet innebär 20 års skydd och skapar ett fundamentalt skydd för bolagets unika teknologiplattform. På grund av en stor efterfrågan på europeiska "Notified Body" för CE-märkning har ChemoTech inte lyckats få den avtalade revisionen genomförd inom avtalad tid och väljer därför att sluta ett nytt avtal med italienska Ente Certificazione Macchine (ECM) och därmed byta Notified Body (kontrollorgan)

Viktiga händelser efter periodens utgång

· ChemoTech tecknade avtal den 7:e januari avseende brygglån, vilket
säkerställer finansiering om 4 MSEK

Citat från VD-ordet; " Flera läkare har blivit utbildade och nya
framsteg på viktiga sjukhus får oss att vara förhoppningsfulla inför
framtiden. "

Mohan Frick, VD
För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande FRE den 28
feb 2020 kl 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumöranpassad elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotech-ab--publ--...
https://mb.cision.com/Main/14967/3048650/1202629.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.