Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2019

Ett kvartal med en del framsteg

Kvartalsrapporten i korthet

1 januari-30 juni

Nettoomsättningen uppgick till 475 KSEK (679).

Resultat före skatt var -4 783 KSEK (-4 000).

Resultat per aktie uppgick till -1,51 SEK (-2,75).

Likvida medel uppgick till 5 625 KSEK (16 991) vid periodens slut.

Därtill har bolaget en beviljad, outnyttjad kredit på 5 000 KSEK

1 april-30 juni

Nettoomsättningen uppgick till 454 KSEK (286).

Resultat före skatt var -2 186 KSEK (-2 023).

Resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK (-1,38).

Viktiga händelser under kvartalet

Levererat order till Kenya

Utbildning av läkare i Kenya

Viktiga händelser efter periodens utgång

Ytterligare en distributör i Filippinerna

Affärsområdeschef till Animal Health börjar i augusti

"Efter att ha etablerat D-EECT inom de statliga sjukvårdsystemen i
Kenya samtidigt som allt flera läkare i våra etablerade marknader
frekvent behandlar med IQwave?, ökar vår förmåga att nå snabbare
tillväxt"

VD Mohan Frick

VD har ordet

Efter ett första kvartal med god orderingång fortsatte ChemoTech under
andra kvartalet med intäkter från försäljning av IQwave? enheter samt
behandlingskit.

Omsättningen under det första halvåret uppgick till 475 KSEK, vilket
motsvarade bolagets förväntningar. Orderingången var dock något sämre
än förväntat, vilket framför allt beror på den försenade
CE-märkningen.

Orderingång och kassaflöde

ChemoTech har under andra kvartalet genomfört utbildning av läkare i
Kenya samt genomfört slutleverans av de två sålda IQwave?. Samtidigt
ökar aktiviteterna i så väl Filippinerna som Indien. Det nya
distributörsavtalet i Filippinerna indikerar att vi börjar få
fotfäste i marknaden, även om vi inte ännu ser några större orders i
monetära termer. Då bolagets verksamhet i Indien ökar har behovet av
såväl fler IQwave? som behandlingskit resulterat i order på
ytterligare två IQwave? till Indien. Dessa utrustningar är avsedda
att hyras ut till läkare och kliniker under bolagets
uthyrningsprogram som fortsätter att växa.

Förutom genom ovan nämnda försäljningar, har kassaflödet påverkats
positivt av att kostnaderna för CE-märkningsprocessen börjar nå sitt
slut och behovet av externa konsulter minskar därmed.

Forskning och utveckling

Under perioden har bolaget påbörjat sin utveckling av IQwave? för
Animal Health. Marknaden för detta affärsomåde är stor i Europa, USA
och Japan och styrs till stor del av djurägarnas försäkringar. Denna
förväntas växa med över 10 % i genomsnitt per år fram till 2025 .

Vi är glada att vi är långt framme i utvecklingsarbetet och kommer
troligen kunna genomföra de första testbehandlingarna i samarbete med
veterinärer i Europa i slutet av året.

Som alltid när ett nytt affärsområde skall etableras krävs ett
intensivt och fokuserat engagemang. ChemoTech har nyligen rekryterat
Anders Johnsson som i slutet av augusti kommer tillträda rollen som
affärsutvecklare för vårt nya affärsområde Animal Health.

Anders Johnsson, som är 56 år och civilingenjör, har mångårig
erfarenhet av affärsutveckling inom medicinska applikationer. Anders
har även erfarenhet av affärsutveckling av första generationens
Elektrokemoterapi.

Även detta nya affärsområde kommer följa ChemoTechs tidigare strategi,
där fokus ligger på att etablera industriella partnerskap.

Huvudmarknaderna för Animal Health är framför allt Europa och
Nordamerika, regioner som Anders har goda erfarenheter av från sin
tid som chef inom Yggdrasil- koncernen.

Horizion 2020

Under sensommaren och hösten kommer arbetet med vår Horizonansökan att
fortsätta till FAS II. Detta är ett intensivt men mycket prioriterat
projekt som potentiellt kan ge oss viktigt utvecklingskapital för att
kunna starta de första kliniska studierna inom bolagets projekt
Dynamic-ElectroEnhanced Pain Control eller "D-EEPC" som vi initialt
valt att kalla detta projekt. Denna applikations primära syfte är att
lindra den smärta som ofta är en följd av skelettmetastaser, något
som drabbar nästan en miljon européer varje år, och som framförallt
är en följd av bröst - eller prostatacancer.

Under kvartalet har vi jobbat hårt med att utveckla bolagets
patentportfölj, ett arbete som vi har förhoppningar om skall skapa
förutsättningar att behandla helt nya indikationer framöver.

Studier

Den pågående studien i Malaysia går enligt plan och kommer att
fortsätta till CE-märkningen är klar. Detta medför att studien kommer
att omfatta fler patienter än tidigare beräknat, vilket ökar vår
distributör ABEX möjligheter till en framgångsrik lansering.

CE-märkning av IQwave?

Arbetet med CE-märkningen har tagit betydligt längre tid än vad vi
tidigare beräknat. Vi har nu under det andra kvartalet färdigställt
en final version, och avvaktar nu den finala slutliga revisionen.

Förseningarna med CE-märkningsprocessen har naturligtvis haft en
negativ påverkan på bolagets möjligheter att marknadsföra IQwave? på
vissa marknader.

VD Mohan Frick

För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00 Mail: info@chemotech.se

Certified Advisor är:
Västra Hamnen Corporate Finance AB., Tel: +46 40 200 250, E-mail:
ca@vhcorp.se

OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information, som Scandinavian ChemoTech AB
är skyldigt att offentliggörande enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl.
08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk
expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave? är
en innovation inom elektroporation, som är anpassad för
Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech
strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård.
ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i
Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets
Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund,
mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotech-ab-publice...
https://mb.cision.com/Main/14967/2879862/1089205.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.