Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2019

"Efter periodens utgång godkändes två viktiga patent för vår
innovation för tumöranpassad elektroporation. Det innebär att vi nu
har patent för hela den tekniska plattformen som IQwave[TM] och våra
forskningsprojekt är byggda på."

Mohan Frick, VD
Tredje kvartalet 1 juli - 30 september

· Nettoomsättningen uppgick till 9 TSEK (0)
· Resultat före skatt var -2 872 TSEK (-2 304)
· Resultat per aktie uppgick till - 0,84 SEK (-0,78)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-2 919 TSEK (- 5 539)

Perioden 1 januari - 30 september

· Nettoomsättningen uppgick till 484 TSEK (679)
· Resultat före skatt var -7 655 TSEK (-5 910).
· Resultat per aktie uppgick till -2,35 SEK (-2,20)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
-8 066 TSEK (- 6 878)

Viktiga händelser under kvartalet

· Distributörsavtal tecknades under juli månad med BASEMED KARE Inc.
i Filippinerna

· Annette Colin utsågs och tillträdde som tf. CFO
· Anders Johnsson tillträdde under augusti som affärs-områdeschef
för Animal Care

Viktiga händelser efter periodens utgång

· ChemoTech erhåller två mycket viktiga patentgodkännande av PRV
(Patent och Registreringsverket) i oktober. Skyddet innebär 20 års
skydd och skapar ett fundamentalt skydd för bolagets unika
teknologiplattform

VD har ordet

Efter två kvartal som präglats av både orderingång och försäljning har
bolaget under det tredje kvartalet jobbat intensivt med att stärka
organisationen och den strategiska plattformen, från vilken vi ska
driva vår verksamhet. Det är glädjande att konstatera att vår
teknologiplattform så här långt visat sig ge tydliga
konkurrensfördelar mot både den tidigare generationen av
elektroporation men också jämfört med alternativa metoder för
behandling av stora och svår-behandlade tumörer.

Patent
Efter periodens utgång godkändes två viktiga patent för vår innovation
för tumöranpassad elektroporation. Det innebär att vi nu har patent
för hela den tekniska plattformen som IQwave[TM] och våra
forskningsprojekt är byggda på. Patentskyddet innebär också att
ChemoTech nu är redo att söka strategiska partners för såväl tekniska
som kliniska forskningsprojekt.

De två patenten skyddar flera olika unika teknologiska lösningar. En
av de viktigaste funktionerna involverar de dynamiska egenskaperna i
plattformen som ChemoTech utvecklat och som skyddar den behandlade
vävnaden från icke-reversibel elektroporation, som skapas av en
okontrollerad strömnivå och som också kan resultera i en oönskad
ablation.(brännskada) Denna funktion är framtagen för att reducera
risken för inflammatoriska bieffekter och för att förbättra den
immunologiska responsen, egenskaper som visat sig ha en mycket
positiv påverkan vid behandling av större tumörer (>3 cm). Denna
funktion är unik för IQwave?. Patenten skyddar även den ergonomiska
hand-enheten med sin multidimensionella elektrodpositionering, en
funktion som reducerar behandlingskostnaderna vid användning av
IQwave, detta då man enbart behöver en typ av handenhet för att kunna
behandla både stora och små cancertumörer.

Försäljning
Försäljningen och orderingången har under kvartalet blivit lidande av
att marknadsetableringen tar längre tid än beräknat eftersom
bearbetningen av varje enskilt sjukhus måste genomföras i kombination
med det budgetförfarande som råder i dessa länder med statliga
sjukvårdssystem och globala privata sjukvårdsaktörer. Detta i
kombination med den försenade CE-märkningen har påverkat årets
försäljning negativt, vilket självfallet är en besvikelse.

Affärsområdet Animal Care tar form
Den mest framträdande förändringen i bolagets verksamhet är att
ChemoTech genom den nybildade veterinärmedicinska delen Animal Care
nu har två affärsområden med mycket stor potential. Vår nye
affärsområdeschef Anders Johnsson tillträdde under perioden sin roll
och vi har sedan i våras arbetat med att utveckla affärsstrategin och
anpassa teknologin.

Cancer slår till lika obarmhärtigt hos djur som hos människor. I en
amerikansk undersökning visade det sig att ungefär 45 procent av alla
hundar över tio års ålder dog av cancer. Efterfrågan av cancervård
för husdjur har därför vuxit starkt. Då nästan alla
forskningsinsatser som rör cancer sker inom humanmedicin, finns stort
behov att överföra och anpassa dessa till veterinärmedicin.

Veterinärmedicin är en marknad som i dag i Storbritannien uppgår till
cirka 50 miljarder svenska kronor och i USA över 182 miljarder
svenska kronor. Marknaden i Europa beräknas växa med över 36 procent
fram till 2023. Tillväxten drivs av att djurägare spenderar allt mer
på veterinärbesök. Marknaden drivs av mindre veterinär-kliniker, där
dessa till stor del förvärvas av de stora globala företagen.

Vår avsikt är att inledningsvis fokusera på behandlingar av ytliga
tumörer på hundar, katter och hästar. Geografiskt inleder vi
försäljningsaktiviteterna i Sverige och Storbritannien eftersom dessa
länder har en utmärkt försäkringstäckning och en stark konsolidering
av veterinärkliniker. USA och resten av Europa följer som nästa steg.
Just nu arbetar vi med att skapa ett behandlingsprotokoll tillsammans
med ledande veterinärer och vi siktar på att genomföra den första
behandlingen innan årsskiftet.

CE-märkningen av IQwave?
ChemoTech har slutfört den omfattande dokumentationen samt alla
kompletterade tredjepartstesterna, för att säkerställa att IQwave?
3.0CE uppfyller alla säkerhetsstandarder för elsäkerhet och
elektromagnetiska krav, inför den slutliga CE-märknings-revisionen.

Då ChemoTechs kontrollorgan (notified body) nyligen meddelat bolaget
att de inte har kapacitet att behandla ansökan inom avtalad tid har
ChemoTech påbörjat processen att byta kontrollorgan. Vi kommer
meddela så snart ett nytt avtal är på plats och datum för revision är
bokat.

Marknader
ChemoTech har fortsatt att etablera den tumöranpassade
elektroporationstekniken på fler sjukhus och drygt 20 nya läkare och
sjuksköterskor har under kvartalet blivit certifierade i att använda
teknologin. Direkt efter kvartalets utgång deltog ChemoTech i en resa
till Indien som var organiserad av Sweden Indian Business Council, i
syfte att marknadsföra svenska teknologiföretag till potentiella
partners på den indiska marknaden. Det var ett mycket välorganiserat
arrangemang som gav oss nya viktiga relationer till nyckelpersoner
inom såväl cancervården som viktiga relationer till svenska
organisationer som hjälper svenska bolag att nå framgång i Indien.
Under samma resa fick vi förmånen att göra en presentation vid
konferensen International Federation of Head and Neck Oncology
Societies i Chennai, Indien (http://ifhnos.net/).

Horizon 2020
Arbetet med vår Horizon ansökan är en pågående process. Ansökan har
potential att ge bolaget kapital för att kunna starta de första
kliniska studierna inom bolagets projekt Dynamic-ElectroEnhanced Pain
Control eller "D-EEPC". Denna applikations syfte är att lindra den
smärta som ofta är en följd av sekundär skelettcancer, något som
drabbar nästan en miljon européer varje år, och som ofta är en följd
av flera typer av cancer.

Framåtblickande

Blickar vi framåt är vårt tydliga fokus och strategi att:

· säkerställa att revisionen av CE-märkningen slutförs så snart som
möjligt, detta kommer innebära att vi kan starta försäljningen i
Myanmar, Singapore,

Malaysia och Vietnam där vi redan har avtal med väletablerade
distributörer

· öka försäljningen i Indien, Kenya och i Filippinerna
· Animal Care inleder marknadsetableringen
· slutföra Horizon SME 2020 ansökan för smärtbehandling av sekundär
skelettcancer

Sammantaget står vi inför en spännande framtid för ChemoTech.

Mohan Frick, VD

För mer information vänligen kontakta:
Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00 Mail: info@chemotech.se

Certified Advisor är:
Västra Hamnen Corporate Finance AB., Tel: +46 40 200 250, E-mail:
ca@vhcorp.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information, som Scandinavian ChemoTech AB
är skyldig att offentliggörande enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 november 2019 kl.
08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumöranpassad
elektroporation, för människor och djur. Bolaget är initialt inriktat
på marknader i utvecklingsländer med stora medicinska behov. Bolaget
utvärderar kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotech-ab-publice...
https://mb.cision.com/Main/14967/2950064/1139518.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.