Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-30

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech uppdaterar sina prognoser som ett resultat av COVID-19s inverkan på verksamheten

ChemoTech har haft en mycket bra start på 2020 med såväl ökad
försäljning av behandlings-kits i Indien samt en relativt stor order
ifrån Nigeria. Som en följd av de reserestriktioner och
nedstängningar av städer och hela länder som COVID-19 orsakat världen
över, måste ChemoTech anpassa sig till dessa rådande omständigheter.

Mot bakgrund av de riktlinjer som UD och internationella
hälsoorganisationer har publicerat som rör resande såväl inrikes som
internationellt tvingas ChemoTech senarelägga leveranser och
utbildningar av läkarna i bl.a. i Nigeria, Indien och Filippinerna.
Dessa förseningar påverkar naturligtvis ChemoTechs personals
möjligheter att i dagsläget utföra marknadsföringsarbete och
utbildningar av IQwave? och ChemoTechs tumörspecifika
elektroporation. På kort sikt påverkar detta även bolagets förmåga
att kunna leverera beställda produkter och möjligheten att fakturera,
något som kommer påverka första kvartalets resultat negativt.

För ChemoTech, vars personal frekvent reser, medför dock
reserestriktionerna stora kostnadsbesparingar.

Bolaget har idag även beslutat, som en del av ett sparpaket, att:

· reducera investeringar och möjliga kostnader som inte, direkt
eller indirekt, påverkar den viktiga CE-märkningsprocessen.

· skjuta upp en stor del av ledningens ersättningar. Dessa upplupna
ersättningar kommer att återbetalas då den nuvarande situationen har
stabiliserats.

· inleda förhandlingar med hyresvärdar och leverantörer om
möjligheten att skjuta fram betalningar tills vi på bättre sätt kan
analysera hur länge denna kris kommer påverka bolaget.

Detta sparpaket kommer fortgå fram till dess att reserestriktionerna
har upphört och myndigheterna anser att risken för smitta och
smittspridning av COVID-19 inte längre är kritisk och läget har
stabiliserat sig.

CE-märkningsprocessen fortsätter enligt plan och har så här långt inte
påverkats. Bolagets italienska kontrollorgan har meddelat att de
kommer, om behövligt, genomföra den slutliga revisionen på distans.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den
30 mars 2020 kl 13.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotech-uppdaterar...
https://mb.cision.com/Main/14967/3076732/1220783.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.