Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Cherry: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ) den 27 mars 2019

Vid extra bolagsstämma i Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909, den 27
mars 2019 fattades bland annat följande beslut.

Beslut om styrelsens sammansättning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med European Entertainment
Intressenter BidCo AB:s förslag att styrelsen ska bestå av fyra
ordinarie ledamöter utan suppleanter och att välja Mikael Lövgren,
Mika Herold och Christopher Bley som styrelseledamöter.
Styrelseledamöterna Gunnar Lind, Johan Moazed och Rolf Åkerlind
avgick. Morten Klein valdes till styrelseordförande.

Cherrys styrelse består därmed av Morten Klein, Mikael Lövgren, Mika
Herold och Christopher Bley jämte Jörgen Olsson som också är
arbetstagarrepresentant.

För mer information om de nyvalda styrelseledamöterna hänvisas till
Cherrys webbplats.

Beslut om arvoden åt styrelsen
Bolagsstämman beslutade i enlighet med European Entertainment
Intressenter BidCo AB:s förslag att inget arvode ska utgå till
styrelsens ledamöter valda vid bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970,
anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2019, kl.
11:15 (CET).

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom
spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag
bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade
affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing,
Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att
växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag.
Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Bolagets
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer
information finns på www.cherry.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cherry/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/6923/2773688/1014572.pdf

Författare Cision