Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-30

Christian Berner Tech Trade: Christian Berner Tech Trade ger uppdatering kring påverkan från coronaviruset, aviserar bespa...

Christian Berner bedömer för närvarande att den direkta finansiella
effekten under första kvartalet blir begränsad, men osäkerheten
framåt är stor och Christian Berner har identifierat ett behov av att
hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba
spridningen av coronaviruset. Coronaviruset orsakar att större order
inom projektaffären kan skjutas på framtiden eller annulleras, samt
påverka den löpande försäljningen till basindustrin negativt.

? Det som händer i omvärlden tvingar oss att agera här och nu för att
skapa förutsättningar för att kunna vara konkurrenskraftiga på lång
sikt. Det är viktigt för oss att behålla engagerade och kompetenta
medarbetare för att hjälpa våra kunder i denna jobbiga situation men
även när efterfrågan tar fart igen, säger Bo Söderqvist, vd och
koncernchef för Christian Berner Tech Trade.

Christian Berner planerar därmed korttidspermitteringar för delar av
personalen i nordiska dotterbolag och avslutar timanställningar.
Därutöver initieras också program för att reducera övriga kostnader
inom koncernen.

Permitteringarna kommer att innebära en tillfällig negativ påverkan på
lönenivån för många anställda. Medan åtgärderna pågår justerar även
ledningen ner sin lön med motsvarande bortfallet för de som
permitteras.

I dagsläget står Christian Berner starkt. Med vidtagna åtgärder i
kostnadsbesparingar, en stark balansräkning, god likviditet, en bra
organisation och starka samarbetspartners finns en god förmåga att
hantera den negativa påverkan coronaviruset orsakar.

Med hänsyn tagen till pandemins utveckling och myndigheters behov av
att fatta beslut om åtgärder som stänger gränser, minimerar
rörelsefrihet för medborgare och stänga verksamheter har Christian
Bernes styrelse beslutat att skjuta på årsstämman. Detta för att ha
mer tid att utvärdera situationen och om den påverkar styrelsens
förslag till stämman, såsom till exempel förslaget till utdelning.

? Styrelsen följer hur situationen med covid-19 påverkar Christian
Berner och efterfrågan på koncernens produkter och tjänster, säger
Christian Berner Tech Trades styrelseordförande Joachim Berner. Vi
anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman,
för att utvärdera hur situationen utvecklas.

Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med
gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut senast fyra
veckor före årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 70-18 66
910

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars
2020 kl. 11:00 CET.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq
Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi
erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen
har cirka 185 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på
omkring 700 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för
handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland,
Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer
information om Christian Berner finns på christianberner.se och
christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berne...
https://mb.cision.com/Main/10083/3076482/1220618.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.