Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

ChromoGenics AB (publ): Analyst Group: Aktieanalys på ChromoGenics - Corona-pandemin resulterar i en tuff start på året

Sammanfattningsvis var Q1-rapporten i linje med våra förväntningar där
försäljningsminskningen inte kom som någon överraskning med tanke på
de effekterna som Covid-19 medför, vilket för ChromoGenics ger sig i
uttryck av fördröjda beställningar. På kort sikt ser vi fram emot
ytterligare information om hur installationsarbetet av
sputtringsmaskinerna fortlöper, vilket är ett viktigt steg på stigen
till återtagen tillväxt för ChromoGenics. Med anledning av ett
förändrat marknadsklimat väljer vi att revidera vår helårsprognos,
där vi estimerar att ChromoGenics kan nå en omsättning omkring 35
MSEK under 2020. Givet gjord prognos härleds ett värde per aktie om
0,30 kr i ett Base scenario på 2020 års prognos.

Läs fullständig aktieanalys här
(https://www.analystgroup.se/analyser/chromogenics-q1-20/)

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på ChromoGenics. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/analyst-group--aktie...

Författare Cision News