Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-23

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics återstartar produktionen av dynamiska glas

ChromoGenics startar nu upp produktionen av dynamiska glas efter ett produktionsstopp på knappt tre veckor.

Produktionen återstartas nu efter att ha stoppats den 3 november.

För att kunna återstarta produktionen enligt plan har en mindre förändring av produktspecifikationen behövt göras. Förändringen innebär en marginell justering av ljusinsläppet i glasens mörkaste läge och påverkar inte kvaliteten och uppfyller pågående leveransprojekts funktionskrav.

ChromoGenics målsättning är att inom kort åter producera enligt den ursprungliga specifikationen. Målsättningen om en produktionstakt på 200 m[2] i veckan från och med årsskiftet ligger fast.

Kontakt:

Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 23 november 2021, kl. 08:30 CET.

Författare Cision