Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-25

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities

ChromoGenics AB (publ) ("Bolaget"), meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med Vator Securities AB ("Vator Securities") avseende tjänsten som Certified Adviser. Vator Securities tillträder som Certified Adviser (CA) den 26 februari 2023. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

Kontakt:

Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
E-mail: info@chromogenics.com
ChromoGenics (https://chromogenics.com/sv/)
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 11:00 CET.

Författare Cision