Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

ChromoGenics AB (publ): Förseningar av leveranser och utmaningar i produktionen

ChromoGenics aviserar förseningar av leveranser

ChromoGenics aviserar förseningar av leveranser på grund av materialbrist och kapacitetsbegränsningar i leverantörskedjan. Slutleveranserna till slutkunden Betonmast för projektet på Gullhaugs Torg i Oslo försenas med uppskattningsvis 8 veckor. Fakturering och inkommande kassaflöde bedöms påverkas i samma utsträckning.

ChromoGenics har även fått störningar i sin egen produktionsprocess. Problemet är identifierat och vi beräknar att lösningen kommer att vara validerad inom tre veckor och tillsvidare står produktionen i fabriken still. Vår bedömning är att produktionsstilleståndet inte skapar ytterligare förseningar av projekt Gullhaugs Torg då leverantörskedjan är flaskhalsen. Slutleveranser till Vasakronan för projekt Hästen bedöms försenas med ytterligare tre veckor

I övrigt har uppskalningen av produktion hos ChromoGenics gått bra. Vi har senaste tiden haft flera dagar som uppnått en produktionstakt motsvarande 200 m[2] i veckan vilket är den nivå vi eftersträvar och planerar att hålla från årsskiftet.

"Vi ser allvarligt på situationen och den påverkar kundens förtroende för oss. Samtidigt har vår egen förmåga att snabbt upptäcka och åtgärda kvalitetsbrister förstärkts. Vi har för avsikt att lösa dessa utmaningar och gör allt för att komma rätt i leveransprocessen igen" säger Fredrik Fränding, vd på ChromoGenics.

Kontakt:

Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Denna information utgör sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovan nämnda kontaktpersoner för offentliggörande den 3 november 2021, kl. 20:00 CET.

Författare Cision