Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

ChromoGenics AB (publ): Rättelse av pressmeddelande "ChromoGenics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019"

ChromoGenics AB utfärdar en rättelse av det pressmeddelande som
publicerades idag den 22 april 2020 kl. 12.00, "ChromoGenics AB
(publ) publicerar årsredovisningen för 2019". Rättelsen avser
felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.
Årsredovisningen innehåller ingen kurspåverkande information och
MAR-etiketten skulle inte funnits med.

ChromoGenics årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig i pdf-format
på bolagets hemsida, http://www.chromogenics.com. Årsredovisningen
kan även beställas hos bolaget och distribueras per post till de
aktieägare som så begär.

För ytterligare information:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och
kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för
byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat
dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp
samt energieffektivt fasadglas - ConverLight[®] Dynamic,
ConverLight[®] Static och ConverLight[®] Energy. Bolaget har
levererat glasteknologi till många av Sveriges större
fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North
Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified
Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/rattelse-av-pressmed...
https://mb.cision.com/Main/15418/3094385/1233947.pdf

Författare Cision News