Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

CHROMOGENICS: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -19,5 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Chromogenics, som säljer glas med
kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, redovisar ett nettoresultat för det
första kvartalet 2020 på -19,5 miljoner kronor (-16,3).

Nettoomsättningen sjönk till 5,2 miljoner kronor (10,7).

"Parallellt med genomförandet av företrädesemissionen under mars, vars syfte
var att accelerera Chromogenics tillväxt, slog effekten av coronapandemin
till med full kraft. På någon vecka bromsade hela verksamheten in på grund av
fördröjda beställningar från våra kunder. Osäkerhet om vart detta skulle ta
vägen försatte oss i en situation där vi snabbt var tvungna att vidta
proaktiva åtgärder", skriver vd Jerker Lundgren.

Styrelsen har fattat beslut om ett åtgärdsprogram i syfte att hålla nere
löpande kostnader. Sedan 1 april arbetar 70 procent av personalen 40 procent
av normaltid och några medarbetare kommer att avsluta sin anställning,
skriver Jerker Lundgren vidare.

Orderingången uppgick till 7,4 miljoner kronor under det första kvartalet.
Ordervolymen inför det andra kvartalet 2020 uppgår till 10,2 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet sjönk till -17,0 miljoner kronor (-13,6).

"Vårt fortsatta långsiktiga mål är att åstadkomma årliga leveranser om minst
100.000 kvadratmeter Converlight Dynamic elektrokrom folie. Mot bakgrund av
nuvarande marknadsefterfrågan, bolagets kompletta fasadkoncept, teknologins
konkurrenskraftiga skalfördelar samt en långsiktigt säkrad
produktionskapacitet i egen regi bedömer jag att vi kommer att uppnå detta",
konstaterar vd:n vidare i rapporten.

De likvida medlen uppgick till 61,2 miljoner kronor vid periodens slut (43,0).

---------------------------------------
Anthony Livebrant +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News