Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Cimco Marine: Cimco Marine AB (publ) formaliserar sin tidigare principöverenskommelse med EIB

Cimco Marine AB (publ) ("Cimco") offentliggjorde den 9 oktober 2019
att Cimco hade träffat en principöverenskommelse med Europeiska
investeringsbanken ("EIB") om att även riktade nyemissioner av aktier
till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas vid bedömningen av om
Cimco har uppfyllt villkoren för utbetalning av Tranche B enligt
parternas kreditfacilitetsavtal. Principöverenskommelsen har nu
dokumenterats i ett formellt avtal mellan parterna. Efter Cimcos
riktade nyemission om 17,2 miljoner SEK i oktober 2019 är det
relevanta villkoret för utbetalning av Tranche B nu uppfyllt.

Cimco träffade den 5 juli 2019 ett kreditfacilitetsavtal om totalt 14
miljoner EUR med EIB. Kreditfaciliteten är uppdelad i tre trancher,
av vilka Tranche A i ett belopp om 4 miljoner EUR utbetalades till
Cimco i september 2019. Utnyttjande av Tranche B, också i ett belopp
om 4 miljoner EUR, var ursprungligen bl.a. villkorat av att Cimco
hade erhållit minst 50 miljoner SEK från utnyttjande av
teckningsoptioner av serie 2019:1. Cimco har nu formaliserat sin
tidigare principöverenskommelse med EIB om att även riktade
nyemissioner av aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK ska räknas
vid bedömningen av om Cimco har uppfyllt det aktuella villkoret.
Efter Cimcos riktade nyemission om 17,2 miljoner SEK i oktober 2019
är det relevanta villkoret för utbetalning av Tranche B nu uppfyllt.

För mer information om kreditfacilitetsavtalet med EIB hänvisas till
pressmeddelanden lämnade den 5 juli 2019, 12 juli 2019, 30 augusti
2019 och 19 september 2019.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos
unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till
propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela
världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cimco-marine/r/cimco-marine-ab--publ--formali...
https://mb.cision.com/Main/16067/2995478/1164803.pdf

Författare Cision News