Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Cimco Marine: Cimco Marine AB (publ) har genomfört riktad nyemission om 17,2 MSEK

Den riktade nyemissionen i Cimco Marine AB (publ) ("Cimco") som
beslutades av styrelsen den 24 oktober 2019 med stöd bemyndigande
från årsstämman den 14 maj 2019 har fulltecknats. Totalt har 11 451
369 aktier tecknats av det garantikonsortium som ingick
garantiåtaganden i samband med lösenperioden för teckningsoptionerna
av serie 2019:1. Genom nyemissionen tillförs Cimco cirka 17,2 MSEK

De nya aktierna emitterades till en kurs av 1,50 SEK per aktie.
Teckningskursen för de nya aktierna är reglerad i garantiåtagandena
och motsvarar teckningskursen enligt teckningsoptionerna av serie
2019:1.

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier i Cimco att uppgå till 164 839 521 och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 4 942 650,17 SEK.

För ytterligare information om nyemissionen hänvisas till
pressmeddelandet lämnat den 24 oktober 2019.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är
legal rådgivare till Cimco i samband med nyemissionen. Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos
unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till
propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela
världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cimco-marine/r/cimco-marine-ab--publ--har-gen...
https://mb.cision.com/Main/16067/2955133/1136655.pdf

Författare Cision News