Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Cimco Marine: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cimco Marine AB

På extra bolagsstämma i Cimco Marine AB (publ) ("Bolaget") den 9
januari 2020 beslutades det att ändra Bolagets företagsnamn till OXE
Marine AB genom motsvarande ändring av bolagsordningen.

Beslutet fattades i enlighet med beslutsförslaget som presenterats
inför stämman. Det fullständiga förslaget finns publicerat på
Bolagets hemsida www.oxe-diesel.com.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ).
Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail
info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos
unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till
propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela
världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cimco-marine/r/kommunike-fran-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/16067/3005546/1172144.pdf

Författare Cision News