Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-14

A City Media AB: Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - 2018 förväntas vara året då bolaget verkligen växlar upp

Efter två intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM
välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Med en närmast
monopolistisk ställning på en växande marknad väntas Bolaget kunna
växa med bibehållen lönsamhet. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus
och fler förvärv bäddar för en ljus framtid. 2018 prognostiseras ACM
omsätta ca 175 MSEK, motsvarande en tillväxt om >40 %. Givet en
målmultipel om EV/EBITDA omkring 11 på 2018 års prognos, härledd från
en relativvärdering, erhålls ett potentiellt värde om 180 kr per
aktie i ett Base scenario.

För fullständig analys läs här:
https://analystgroup.se/analysis/acm-q1-18/

Marknaden för utomhusreklam förväntas fortsätta växa

Medieinvesteringar under 2017 i utomhusreklam på den svenska marknaden
uppgick till 1 771 MSEK, en ökning om 12,8 % gentemot 2016.
Anledningen till att digital utomhusreklam är attraktiv är dess
genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att rörlig (digital)
utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att
storformatsreklam beskådas en längre tid.

AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska
spridning och stärkt produktportföljen. Under februari 2018
förvärvades Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom
förvärv tillkommer omsättningsbidrag och samtidigt är gjorda förvärv
även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk
spridning kan Bolaget koordinera marknadsföringskampanjer åt stora
kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta
innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående
kundrelationer etableras.

Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag
bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte
Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att
generera betydligt högre omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All
in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och
synergieffekter har setts senaste kvartalen. ACM är en av få aktörer
som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på
dessa.

Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen
marknaden. Inom Retail Tech är ACM möjligtvis inte den självklara
partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya
kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket
minskar den finansiella risken.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på AdCityMedia. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-city-media-ab/r/analyst-group--aktieanalys-p...
http://mb.cision.com/Main/16613/2548103/859968.pdf

Författare Cision