Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-12

A City Media AB: Analyst Group: Aktieanalys på AdCityMedia - Exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm ...

ACM har på kort tid meddelat att de tar del av stor upphandling med
Stockholm stad, delar ut Starcorp, växer kraftigt i Norge samt ökar
befintligt medialager till över 1 000 MSEK - det händer minst sagt
mycket i ACM där allt pekar på att 2019 blir ett spännande år.
Omsättningen 2018 ökade med ca 45 % till 175 MSEK, och estimeras
stiga under 2019 med ytterligare 25 % till att nå 220 MSEK med ett
EBIT-resultat omkring 19 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 %.
Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling, kapitalstruktur och en
målmultipel om EV/EBIT 15, erhålls ett värde om 155 kr per aktie på
2019 års prognos i ett Base scenario.

För fullständig analys läs här:
http://analystgroup.se/analysis/adcitymedia-q1-19/

Godkänt första kvartal 2019

Under Q1-19 ökade ACM omsättningen till 41 MSEK (34), motsvarande en
tillväxt om ca 19 %. Organiskt växer ACM med 1 %, Media går starkt
samtidigt som Retail Tech tynger kvartalet med negativ tillväxt.
EBITDA-marginal uppgick till 18 % (12 %). Till följd av nya IFRS
16-reglerna har dock resultatet "dopats", justerat för effekten var
marginalen i linje med jämförbar period 2018. Sammanfattningsvis
tycker vi att ACM gör ett godkänt första kvartal med en något lägre
omsättning än väntat men marginaler i linje med vår prognos.

ACM i exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm stad

ACM kommunicerade under maj att Bolaget blir exklusiv samarbetspartner
avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat en
cykelupphandlingen. Affären är minst sagt positiv ur flera
perspektiv, dels ekonomiskt då det driver på ACM:s organiska
tillväxt, dels då det gör att ACM får en avsevärt starkare position i
marknaden. ACM har tidigare inte haft några reklamytor av detta slag
och tillsammans med Bolagets befintliga mediaytor, både i och utanför
Stockholm och Sverige, anser vi att ACM tar klivet upp i en helt ny
liga. Precis som ACM själva säger: detta är verkligen en Game
Changer. Under juni 2019 har dock upphandlingen överprövats, varför
en uppföljning får göras senare. Startdatum för cykelupphandlingen är
1 april 2020 och hur denna överprövning påverkar är i dagsläget ännu
oklart.

Reviderat säljbart mediautrymme - uppgår nu till över 1 000 MSEK

ACM har under våren reviderat koncerns medialager, som nu uppskattas
uppgå till över 1 000 MSEK. Med tanke på att ACM:s rullande
omsättning uppgår till ca 182 MSEK, finns således ett stort utrymme
kvar för att kunna hantera en högre försäljningsnivå. ACM är en av få
aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt
försäljning på dessa.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på AdCityMedia. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/a-city-media-ab/r/analyst-group--aktieanalys-...

Författare Cision