Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-26

A City Media AB: Prognos inför ACM:s Q2-rapport 2019

Imorgon den 27 augusti 2019 publicerar AdCityMedia ("ACM") sin
delårsrapport för andra kvartalet 2019, följande är våra tankar inför
rapporten.

För Q2-19 har vi i vår senaste analys räknat med att ACM omsätter ca
58 MSEK (44), motsvarande en tillväxt om ca 30 % mot jämförbar period
2018. För Q2-19 har vi estimerat en bruttomarginal om ca 58 %, vilket
således är i nära linje med jämförbar period 2018. Totala
rörelsekostnader, inklusive av- och nedskrivningar samt
leasingposter, prognostiseras till ca 28 MSEK (21), vilket med
prognostiserad bruttomarginal och omsättning ger en estimerad
EBIT-marginal omkring 9-10 % under andra kvartalet 2019. I estimaten
har övriga rörelseintäkter och aktiverat arbete utelämnats.

Läs fullständig kommentar inför rapport här:
https://www.analystgroup.se/kommentarer/prognos-infor-acms-q2-rapport-2019/

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group, (https://www.analystgroup.se/om-oss/)

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
kommentar på AdCityMedia. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren
har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group
har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som
skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/a-city-media-ab/r/prognos-infor-acm-s-q2-rapp...

Författare Cision News