Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-08

Clas Ohlson presenterar justerade finansiella mål vid kapitalmarknadsdag

Clas Ohlson arrangerar idag en kapitalmarknadsdag där vd och koncernchef Kristofer Tonström samt delar av den övriga koncernledningen presenterar bolagets uppdaterade strategi och prioriteringar, med bland annat fördjupningar kring bolagets arbete med hållbarhet, sortiment och försäljningskanaler. Dessutom kommer bolagets justerade finansiella mål att presenteras.

- Vi vet att det verksamhetsår som vi nyligen påbörjat är fullt av utmaningar, men det är utmaningar som vi delar med hela branschen och det är min fasta övertygelse att vi har stora möjligheter att flytta fram våra positioner. Med de strategiska prioriteringar samt de uppdaterade finansiella mål som vi presenterar på kapitalmarknadsdagen understryker vi också att vi avser växa på ett ansvarsfullt sätt, säger Kristofer Tonström, vd och koncernchef, Clas Ohlson.

Uppdaterade finansiella mål och ramverk:

Tillväxt Rörelsemarginal Utdelning Nettoskuld/EBI
TDA
5% 7-9% >50% <2x
Försäljningen ska öka Rapporterad* rörelsemarginal Utdelningen Nettoskuld i
organiskt med 5% per ska uppgå till 7-9% per år  ska utgöra relation till
år * dvs inklusive IFRS16 minst EBITDA
hälften av ska
resultatet understiga
per aktie två (2)
efter skatt gånger.
med Investeringar
beaktande planeras med
av den hänsyn till
finansiella finansiell
ställningen ställning,
kassaflöde
och
strategiska
aktiviteter

För länk till livesändningen av kapitalmarknadsdagen, vänligen se:  https://about.clasohlson.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/20212022/kapitalmarknadsdag-2022/kapitalmarknadsdag-2022/

För mer information, vänligen kontakta: 
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se
Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2022 klockan 07:00.

Författare Cision