Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Clean Motion AB: Alingsås Tingsrätt har idag beslutat att rekonstruktionen skall fortsätta till den 21/7

Advokat Bill Kronqvist, rekonstruktör redovisade åtgärder under
rekonstruktionen samt en preliminär rekonstruktionsplan.

Åtgärder under rekonstruktionen:

1. Personal/beslut om lönegaranti
2. Likviditetsbudget
3. Avstämning kostnader och belastningar, kontroll av kassaflöde
4. Underhandskontakter med borgenärer
5. Diskussioner och förhandling med investerare

Den preliminära rekonstruktionsplanen presenterades:

* Bolaget behöver finansiellt rekonstrueras
Underfinansiering för att kunna gå in i nästa fas
* Investerare behövs för
a) Mindre brygglån under sommaren
b) Finansiera ackord
Procentsats ännu inte klar, men förslag och förfrågan om förhandling
kan förväntas i juni månad. Erbjudandet planeras innefatta ett
förslag till ackord att betalas inom viss kortare tid alternativt att
teckna sig i nyemission där fordran kvittas.
c) Finansiera uppbyggnad av försäljnings- och marknadsorganisation
nationellt och internationellt
d) Finansiera en fullt utbyggd referensanläggning för att kunna
användas i marknadsföring och försäljning.
* Slutlig rekonstruktionsplan och ackordsförslag diskuteras att lämnas
i juni med begäran om ackordsförhandling.
 
* Förfarandet samordnas med bolagets årsstämma i slutet av juni där
vederbörliga beslut kan fattas för att genomföra vad som i så fall
förslås.
 
* Preliminär tidplan men kan i huvudsak förväntas vara slutförd inom
den initiala tremånadersperioden.

Lerum, 2020-05-08

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon.
Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora
massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee,
är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi.
Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en
hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq
Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

.

Författare Hugin Nyheter