Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

Climeon: Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma den 16 maj 2019

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 16 maj
2019 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten
som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 720 000 kronor
(föregående år 720 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att
fördelas med 240 000 kronor till ordföranden (föregående år 240 000
kronor) och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
som inte är anställda i bolaget (föregående år 120 000 kronor).
Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig
kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Per Olofsson, Thomas Öström, Stefan
Brendgen, Olle Bergström, Vivianne Holm och Therese Lundstedt. I
samband med konstituerande styrelsemötet som avhölls i anslutning
till årsstämman omvaldes Per Olofsson till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det
noterades att den auktoriserade revisorn Johan Telander även
fortsättningsvis skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Anförande av verkställande direktören
I bolagets anförande kommenterade Climeon AB:s VD Thomas Öström och
CFO/Vice VD Christoffer Andersson bl.a. utvecklingen under det gångna
verksamhetsåret 2018 och under Q1 2019.

Godkännande av incitamentsprogram för anställda
Stämman beslutade att godkänna incitamentsprogram för anställda
omfattande högst 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption
berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en
teckningskurs motsvarande

175 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets
aktie på First North Premier 20 handelsdagar innan den 1 juni 2019.
För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning
erläggas beräknad enlig Black & Scholes.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om
nyemissioner omfattande högst 3 000 000 B-aktier.

Climeon AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen besök climeon.com
(http://www.climeon.com/), eller kontakta:

Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com
Christoffer Andersson, CFO och vVD, Climeon
+46 762 00 72 99
christoffer.andersson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika
teknik för värmekraft - Heat Power - tillgängliggör en stor
outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet
runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med
potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol,
kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare
och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq
First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528
00 399 info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/climeon/r/kommunike-fran-climeon-ab--publ--ar...
https://mb.cision.com/Main/12353/2816073/1046862.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.