Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

CLIMEON: OMSÄTTNING MINSKADE 2 KV, RÖRELSERESULTAT -44,7 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Energiteknikbolag Climeon redovisar en nettoomsättning på 8,5 miljoner kronor (15,6) för det andra kvartalet 2021.

Det framgår av Climeons halvårsrapport.

Orderingången uppgick till 0,0 miljoner kronor (40,9) för det andra kvartalet och orderstocken uppgick till 648 miljoner kronor (729) för årets första halva.

Climeons isländska kund Varmaorka har lagt en ny plan för utbyggnad av geotermiska kraftverk med en betydligt lägre mutrullningstakt för kommande år.

"Som en konsekvens av detta har Climeon beslutat att minska orderstocken med 467,5 miljoner till 180,3 miljoner kronor", skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev -44,7 miljoner kronor (-36,4) och resultat efter finansiella poster uppgick till -38,7 miljoner kronor.

Resultat per aktie, före och efter utspädning, hamnade på -0:89 kronor (-0:74).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -19,2 miljoner kronor (15,0).

Inom maritim driftsatte Climeon sex moduler på Virgin Voyages fartyg Valiant Lady, dessutom har DNV (Det Norske Veritas) godkänt två moduler för Havila Voyages kryssningsfartyg.

"Vi ser idag en växande efterfrågan och allt fler möjligheter inom maritim och kommer därför öka våra satsningar på det området", skriver vd Jan Bardell i halvårsrapporten.
Författare Direkt-SE