Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Cline: Kommuniké från årsstämman

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som togs under årsstämman
den 7:e maj 2019.

Beslut om följande:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

Stämman godkände föreslagen vinstdisposition
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för det gångna året.

Val av styrelse och val av revisor
Stämman väljer om sittande styrelse: Niklas Holmquist, Patrik Sundh,
Torleif Möllerström och Christopher Steele. Auktoriserad revisor
Stefan Kylebäck väljs fortsatt av stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital får med
stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 260 000
kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske
för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt
för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Beslut om ändring av Bolagsordning: Byte av bolagets säte
Styrelsen föreslår att bolagets säte ändras från Göteborgs Kommun,
Västra Götalands län till Mölndals Kommun, Västra Götalands län.
Skälet är att Bolaget under 2018 valde att flytta verksamheten till
Astra Zeneca BioVentureHub samt Argongatan 2C i Mölndal. Detta medför
en ändring i paragraf 2 i Bolagsordningen.

Sätet byts från Göteborgs kommun till Mölndals kommun.
Stämman godkänner förslaget.

Stämmans avslutande

Stämman avslutas av ordförande Torleif Möllerström

Cline Scientific AB

Argongatan 2C
431 53 Mölndal

Telefon: 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och
samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva
rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade
nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i
laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både
använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga
sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida
sig för diagnostiska ändamål.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cline/r/kommunike-fran-arsstamman,c2807865
https://mb.cision.com/Main/12114/2807865/1040649.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.