Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-07

CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021

Lund, Sverige - Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (CLS) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har publicerats.

Årsredovisningen på svenska finns tillgänglig i pdf-format bifogad till detta pressmeddelande och på clinicallaser.se. En engelsk version av årsredovisningen kommer att publiceras på CLS hemsida i mitten av Juli.

- CLS vision är att etablera laserablation som en standardbehandling som ett alternativ till traditionell kirurgi och på sikt som en kompletterande systemisk behandling av spridd cancer för patientgrupper där dödligheten tyvärr är allt för hög idag. Under 2021 tog CLS många viktiga steg i den riktningen.

Vi närmar oss en fullskalig kommersialisering inom fokal terapi efter att ha utvecklat den andra generationen av TRANBERG® Thermal Therapy System som gör vårt behandlingssystem

integrerbart med de system för genomlysning och instrumentpositionering som används inom vården idag, säger Dan J. Mogren, CLS VD.

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2022 kl. 16:30 CEST.

Kontaktinformation:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)705 - 90 11 40 E-mail:dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS och TRANBERG system

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore.CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Marketunder symbolen CLS B. Certified adviser (CA) ärFNCA Sweden AB,Tel: +46 8 528 00 399.E-mail:info@fnca.se.

Mer information om CLS på företagets webbplats:www.clinicallaser.se

Informationen är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-07 16:30 CET.

Författare Cision