Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Colabitoil: Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Siffror
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 till 2019-12-31)

· Rörelseintäkterna uppgick till 158 665 (161 274) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 430 (15 944)
tkr

· Kostnader för FoU uppgick till 4 735 (3 250) tkr
· Resultatet per aktie uppgick till -1,53 (1,82) kr
· Soliditeten uppgick till 35,6 (49,3) %
Januari - december (2019-01-01 till 2019-12-31)

· Rörelseintäkterna uppgick till 601 937 (548 936) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30 551 (2 934)
tkr

· Kostnader för FoU uppgick till 14 373 (9 680) tkr
· Resultatet per aktie uppgick till -3,33 (0,35) kr
· Soliditeten uppgick till 35,6 (49,3) %
VD har ordet

Genom vårt fokus på affärsområdena har vi nu en stark organisation och
struktur på plats för att klara en god tillväxt under 2020. Vi
konstaterar att kundtillströmningen är fortsatt god, antal kunder har
ökat under 2019 med 14 procent och volymen genom våra tankstationer
har ökat med 39 procent jämfört med 2018. Svenska marknaden på HVO100
har minskat med 47 procent. Extra glädjande då att vår HVO100
försäljning har ökat med 7,2 procent under 2019.

Nettoomsättning uppgick till 598 MSEK vilket är 9 procent högre
jämfört med 2018. Trots positiva volymökningar under 2019 uppnår inte
bolaget sina uppsatta mål för året. Vi fortsätter fokusera på
förnybara varor och tjänster som är hållbara för klimatet, socialt
och ekonomiskt. Under slutet av 2019 började vi resan mot att
dubblera antalet säljresurser och vi ser redan nu en positiv
utveckling kring volymer.

Årets resultat på minus 30 MSEK har påverkats av stora kostnader för
forskning och utveckling avseende de förnybara bränslena, bensin,
flygbränsle och diesel. Vidare har vi tagit stora kostnader för
marknadsföring bland annat när det gäller våra engagemang i WRC
(Svenska Rallyt), Alpina VM, Skidskytte VM samt Skidskytte WC. Utöver
detta har vi tagit kostnader för omorganisation och förstärkt
organisation. Dessa ekonomiska satsningar är nödvändiga för att
Colabitoil ska vara rätt positionerade och kunna möta kommande
förväntningar och mål 2020 och framåt.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel 0771-18 60 80 alt.
magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.
ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena
Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering.
För mer information besök www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/colabitoil/r/bokslutskommunike-2019,c3046145
https://mb.cision.com/Main/15617/3046145/1202020.pdf
https://mb.cision.com/Public/15617/3046145/8e2219430e4470d1.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.