Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Colabitoil: Colabitoil satsar på förnybar bensin och flygbränsle i Europa

Colabitoil Sweden AB säljer aktier för 25 MSEK (0,31% av
aktieinnehavet)i det nybildade dotterbolaget Colabitoil Fuel
Production AB (publ.) till en svensk aktör.

BAKGRUND
Den 1 oktober 2018 tecknades avtal med Organofuel Sweden AB gällande
patentansökt metod för att producera förnybara drivmedel. Avtalet är
exklusivt, globalt och har en löptid på 50 år. Colabitoil Sweden AB
har i avtalet rätt att utge underlicenser world-wide.

Länk: Colabitoil tecknar avtal för produktion av förnybart Flygbränsle
och Bensin
(https://news.cision.com/se/colabitoil/r/colabitoil-tecknar-avtal-for-pro...)

LICENS FÖR PRODUKTION I TYSKLAND, ÖSTERIKE OCH SCHWEIZ.
Dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB bildades i november 2018
med syfte att uppföra en produktionsanläggning i Tyskland 2024.
Dotterbolaget har i december 2018 erhållit en underlicens för
marknaden Tyskland, Österrike och Schweizför att möjliggöra
produktion av förnybart flygbränsle (Jet A1) och förnybar bensin.

FÖRSÄLJNING AV AKTIER I DOTTERBOLAG
Colabitoil Sweden säljer i dag den 20 december 2018 aktier motsvarande
0,31% av aktieinnehavet

i det nybildade helägda dotterbolaget Colabitoil Fuel Productionför 25
MSEK, var av 50% tillförs dotterbolaget via ett ovillkorat
aktieägartillskott.

KOMMANDE FÖRSÄLJNING AV AKTIER I DOTTERBOLAGET
Bolaget planerar att sälja aktier upp till 500 MSEK, motsvarande ca.
5% av aktieinnehavet i dotterbolaget Colabitoil Fuel Production under
2019.

Colabitoil Sweden AB planerar att sälja 5% av aktierna i dotterbolaget
Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden förbinder sig att från
aktieförsäljningen, via ovillkorligt aktieägartillskott fortlöpande
till dotterbolaget Colabitoil Fuel Productionupp till 300 MSEK
(exklusive omkostnader). Genom försäljning av aktier i dotterbolaget
finansieras förberedelsen för en produktionsanläggning. I
förberedelsen ingår kostnader för markanskaffning, erforderliga
tillstånd och organisation.

Överskjutande kapital om upp till 200 MSEK skall användas för
Colabitoil Swedens fortsatta expansion.

UPPFÖRANDE AV PRODUKTIONSANLÄGGNING
När markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation är på
plats skall kapitalisering i form av eget kapital och lån för
produktionsanläggning genomföras.

Planerad produktionskapacitet för anläggningen är två miljoner
kubikmeter per år (2 miljarder liter). Beräknad kostnad för
uppförandet av anläggningen är beräknat till fem miljarder kronor.

Kassaflödesvärderingen avseende färdigbyggd produktionsanläggning 2024
uppgår till intervallet

13 till 21 miljarder kronor och är validerad av Grant Thornton.
LICENSIERING SKAPAR NYA MÖJLIGHETER
Enligt underlicensavtalet utgår royalty till Colabitoil Sweden per
producerad liter under licenstiden (50 år). Colabitoil Sweden betalar
i sin tur del av erhållen royalty till Organofuel Sweden AB.
Colabitoil Sweden har för avsikt att utge ytterligare underlicenser
för andra marknader. Detta breddar Colabitoil Swedens verksamhet och
möjliggör en snabbare expansion av bolaget.

- Colabitoil har i dag tecknat avtal med den första investeraren i
Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden AB har för avsikt att
sälja aktier i dotterbolaget för ett värde av femhundra miljoner
kronor, motsvarande fem procent av aktierna i dotterbolaget. Vi är
också glada att kunna bidra till att nå de högt uppsatta
reduktionspliktsmålen i Europa, säger VD, Jan Nordlöf.

VILLKORAT AV BOLAGSTÄMMOBESLUT
Överlåtelsen ovan är villkorad av att bolagsstämma hos Säljaren godkänner styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag. Extra bolagsstämma kommer att hållas senast den 28 februari 2019.

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 december 2018.

För mer information:
Jan Nordlöf, VD, Colabitoil Sweden AB,jan.nordlof@colabitoil.com+46
771 18 59 61

Björn Norrbom, Styrelseordförande, nalle@grizzlykonsult.eu
(%20nalle@grizzlykonsult.eu)+46 70 591 88 00

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom
fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök
www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/colabitoil/r/colabitoil-satsar-pa-fornybar-ben...
https://mb.cision.com/Main/15617/2705285/966851.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.