Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-28

Colabitoil: Colabitoils bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Belopp
anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande
period föregående år.

Sammanfattning av räkenskapsåret (1 januari till 31 december 2017).
· Nettoomsättningen uppgick till 311 (68) MSEK. +357%
· Resultatet före finansiella poster uppgick till 3,7 (-3,9) MSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till 0,1 (-0,8) SEK.
· Soliditeten uppgick till 57 (48) %.

Väsentliga händelser under perioden
Q1 - I mars 2017 genomförde Colabitoil en företrädesemission.
Q1 - I mars meddelade Colabitoil att Bolaget genomfört ett
fastighetsförvärv i Norrsundet.

Q2 - I juni invigde Colabitoil den första publika tankstationen med
HVO100 i Gävle.

Q2 - I juni meddelade Colabitoil att Bolaget förvärvar Hällberg & Son.
Q3 - I september meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Daniel
Arenholm, Kommunikation och IR.

Q4 - I oktober meddeladS besked om godkännande för notering på
AktieTorget.

Q4 - I november meddelade Colabitoil att Bolaget har anställt Ulf
Fredrixon som CFO.

Q4 - I november meddelade Colabitoil att Bolaget tecknat avtal med
Avantherm AB.

Q4 - I november avslutades teckningstiden i Colabitoils nyemission av
aktier inför planerad notering på AktieTorget med en teckningsgrad om
cirka 135 procent.

Q4 - I december utfördes en extern värdering på beståndet av
tankanläggningar, till ett värde av 28,9 MSEK, i jämförelse med
bokfört värde 9,3 MSEK.

Q4 - Den 12 december noterades Colabitoils aktier på AktieTorget.
Q4 - I december förstärkte Colabitoil sitt team för F&U genom
nyrekrytering av Shiromini Gamage.

Q4 - I december gjordes en ny förvärvsanalys avseende förvärvet av
Hällberg & Son AB med ny redovisad negativ Goodwill om 3,4 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· I januari 2018 meddelade Colabitoil att Bolaget genomför
strukturella förändringar genom att samordna produktion i ett nytt
dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt
dotterbolag.

· I januari tecknar Colabitoil Fastigheter AB avtal med nya
hyresgäster som ger en vakansgrad på 1,5% av 33 300 kvadratmeter vid
fullt utnyttjande av optioner och som medför årliga potentiella
intäkter på 7,8 MSEK.

VD har ordet
Utvecklingen under året har präglats av strategiska förvärv, organisk
tillväxt och en god finansiell utveckling. Vår nettoomsättning har
vuxit med 357 procent i jämförelse med föregående år och vi har vuxit
från 18 till 35 heltidsanställda. Vi fortsätter fokusera på förnybara
varor och tjänster som är hållbara socialt och ekonomiskt, samt för
hälsa och klimat. Den största händelsen var dock noteringen på
AktieTorget i december.

Vi på Colabitoil tillhandahåller sedan i september 2015 drivmedlet
HVO100 som, utöver att det är 100 procent förnybar och erbjuds till
ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris, dessutom är
ett premiumdrivmedel som har bättre egenskaper än fossil diesel samt
ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet räcker två
till fem procent längre än fossil diesel.

Under 2017 har vi stärkt vår position på biodrivmedelsmarknaden genom
förvärv av Hällberg & Son. Förvärvet innefattar drivmedelsdelen, där
varumärket Hälsingeoljor, 4 000 kortkunder, 25 tankanläggningar, elva
anställda och fem tankbilar ingår.

I december genomförde vi en strukturell förändring genom att samordna
produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för
tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag. Förutom att uppnå
operativa fördelar ökar vi också insynen genom att driva produktion
och tankanläggningar i dotterbolag.

Vi fortsätter att utveckla vårat varumärke för att positionera oss på
en bredare marknad. Våra anläggningar ska attrahera och vara
tillgängliga för både privatperson och företag inom transport och med
yrkesfordon. Vi fortsätter fokusera på strategiska partnerskap och
växa med kund.

Produktionen av eget förnybart drivmedel har kommit långt på väg mot
en kontinuerlig drift. Vi har driftat anläggningen i omgångar och
haft vissa störningar med system och funktioner i hjälpsystemen.
Enligt tidplan så påbörjar vi en längre testperiod och mindre volymer
har producerats i pilotanläggningen under december/januari som just
nu genomgår analys.

Vi står inför ett spännande 2018. I samband med att bolaget genomför
strukturella förändringar sattes större fokus på att öka beläggningen
på uthyrbara ytor i dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB. Med
fastighetsbolaget har Colabitoil Sweden AB nu tre dotterbolag. Vi
fortsätter resan mot visionen att producera förnybara drivmedel med
fabrik i Norrsundet, samt offensiva mål att utveckla marknaden.

Sammantaget är vi väldigt nöjda med hur 2017 utvecklade sig, men
blickar framåt och har väldigt höga förväntningar på 2018 och de
kommande åren.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.
ulf.fredrixon@colabitoil.com

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt.
daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och
grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel
i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för
tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja.
Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och
tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/colabitoil/r/colabitoils-bokslutskommunike-201...
http://mb.cision.com/Main/15617/2461457/798530.pdf
http://mb.cision.com/Public/15617/2461457/a2a02285c4891dd5.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.