Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Colabitoil: Colabitoils bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.colabitoil.com samt som bilaga till pressmeddelandet. Siffror
inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 549 (320) MSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-0.8) MSEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till 0,35 (-0,10) SEK.
· Soliditeten uppgick till 48,7 (57,3) %.

Väsentliga händelser under perioden

Q4 - I oktober meddelade Colabitoil att ett exklusivt avtal tecknats
med Organofuel Sweden AB om global licensiering för produktion och
försäljning av förnybart flygbränsle och förnybar bensin.

Q4 - Avstyckningen från Norrsundets Hamn AB:s fastighet har i november
vunnit laga kraft och Colabitoil Fastigheter AB har tillträtt
fastigheten Gävle Norrsundet 2:228.

Q4 - I december meddelade Colabitoil att Bolaget har sålt aktier för
25 MSEK (motsvarande 0,31% av aktieinnehavet) i det nybildade
dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Vid extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) beslutades att
godkänna styrelsens planer på produktionsanläggningar och
affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar
överlåtelse av aktier i dotterbolag.

VD har ordet

Utveckling 2018

Vi har ett fortsatt starkt fokus på förnybart drivmedel och tjänster
som är miljö och ekonomiskt hållbara. Under det fjärde kvartalet hade
vi en omsättning på 162 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 30
procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Under helåret
2018 hade vi en omsättning på 549 MSEK, vilket motsvarar en ökning om
71 procent jämfört med 2017.

Nya leveransavtal under året

Under 2018 har vi ingått flera nya avtal som stärkt vår position som
en ledande svensk leverantör av förnybara drivmedel.

I juni kunde vi meddela att vi ingått ett förnyat avtal med Neste, som
är världens största producent av HVO.

Tankanläggningar

I dotterbolaget Colabitoil Tankanläggningar AB äger och förvaltas alla
tankanläggningar i koncernen. Vi har i dag 54 tankanläggningar, varav
44 publika där man kan tanka med Colabitoilkort.

Per första oktober förvärvades en tankstation i centrala Gävle. Den är
den första bemannade anläggningen i vår regi. Anläggningen skall
fungera som konceptanläggning.

Nya affärer

1 oktober 2018 så tecknade Colabitoil och Organofuel Sweden AB ett
exklusivt licensavtal gällande produktion av förnyelsebar bensin och
flygbränsle. Avtalet är exklusivt med en löptid på 50 år och ger
Colabitoil rätten att underlicensiera produktion till andra parter i
hela världen.

Vi tar nu steget från Organofuels validerade teknik i laboratorium
till uppförandet av en testanläggning och genomförande av tester
under 2019. Bolaget äger den globala rätten att utfärda
underlicenser.

Som i ett första steg har dotterbolaget Colabitoil Fuel Production AB
bildats och erhållit en underlicens för området Tyskland, Österrike
och Schweiz.

Den 20 december tecknades det första aktieöverlåtelseavtalet motsvarande 0,31 procent (25 MSEK) av aktierna i Colabitoil Fuel Production AB. Dessa affärsprinciper fastställdes på extra bolagsstämma 20:e februari 2019.

Produktion

Produktionen av HVO är nu igång och vi kör kontinuerlig drift i
pilotanläggningen i Norrsundet. Anläggningen kan producera 1 500
kubikmeter på årsbasis. Vi kommer också att använda anläggningen för
vätebehandling till våra nya produkter förnybar bensin och
flygbränsle. Vi uppför också en mindre testanläggning för
framställning av både bensin och flygbränslen.

Marknadsaktiviteter

I februari var vi leverantör och sponsor (Official Supplier) till ÅRE
2019 AB, som ansvarade för världsmästerskapen i alpin skidåkning som
hålls i Åre.

I mars 2019 vi också leverantör och sponsor (Official Supplier) till
VM i Skidskytte i Östersund.

I februari 2019 provkördes de första dropparna förnybar bensin från
Colabitoil. Prins Carl Philip fick äran att på Svenska Rallyt (Rally
Sweden) att framföra en fyrhjuling på det nya drivmedlet.

Runt hörnet

Colabitoil kommer att ta nästa steg i bolagsutvecklingen genom att
vidga sin försäljning enligt en ny modell. Vi kommer att samarbeta
med andra leverantörer i större omfattning. Vi har planerat för detta
under en längre tid och nu tycker vi att tiden är mogen för att
sjösätta planerna. Vi kommer även att fortsätta med
underlicensieringen av produktionsanläggningar utanför Norden för
framställning av bensin och flygbränsle.

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är
skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
februari 2019.

För mer information:
Jan Nordlöf, CEO, Colabitoil AB, jan.nordlof@colabitoil.com +46 771
185 961

Daniel Arenholm, Communications, Colabitoil AB,
daniel.arenholm@colabitoil.com +46 771 185 965

Ulf Fredrixon, CFO Colabitoil AB, ulf.fredrixon@colabitoil.com +46
771 185 969

Colabitoil Sweden ABär noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom
fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök
www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/colabitoil/r/colabitoils-bokslutskommunike-201...
https://mb.cision.com/Main/15617/2752636/999581.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.