Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Colabitoil: Delårsrapport - Halvår/Q2 2019

Många företagare och privatpersoner vill köra miljövänligt på ett
drivmedel som är 100 procent fossilfritt. Vår delårsrapport visar att
Colabitoil, som bolag, har gått bättre än marknaden i stort. Därtill
syns en ökad försäljning av HVO10, vilket har gett oss ökade
marknadsandelar.

Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

· Rörelseintäkterna uppgick till 141 422 (123 143) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 439 (-8 735)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,83 (-0,99) TSEK.
· Soliditeten uppgick till 44,2 (52,9)%.
Första halvåret (2019-01-01 till 2019-06-30)

· Rörelseintäkterna uppgick till 302 552 (257 889) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 812 (-8 535)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -1,21 (-0,96) TSEK.
· Soliditeten uppgick till 44,2 (52,9)%.
Sammanfattning av andra halvåret 2019

Fortsatt tillväxt för bolaget, vi har vunnit ett antal kommunala
upphandlingar där det tar tid att etablera tankanläggningar för att
kunna möta kraven från kommunerna. Vi har även tagit ett antal större
affärer - tyvärr har några av dessa projekt flyttats fram i tid. När
det gäller våra stationer så har vi god tillströmning av kortkunder.
Det är många företagare och privatpersoner som vill köra miljövänligt
på ett drivmedel som är 100 procent fossilfritt. Vi har genomfört ett
antal kampanjer under första halvåret och vi börjar se ett positivt
resultat av kampanjerna.

Bolaget har gått bättre än marknaden i stort. Ökad försäljning av
HVO100 har gett oss ökade marknadsandelar. Bolaget har under det
första halvåret haft kostnader på cirka 7 miljoner för utveckling av
nya drivmedel. Vi har under juni-juli genomfört rekryteringen av vice
VD. Det är glädjande för oss att vi fått Magnus Nyfjäll till bolaget.
Magnus, som började den 5 augusti, kommer nu med sin erfarenhet och
energi att driva på drivmedelsaffärerna

Notera Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.
Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 23 augusti 2019. Rapporten har inte varit
föremål för revisorernas granskning.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.
ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden ABär noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom
fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök
www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/colabitoil/r/delarsrapport---halvar-q2-2019,c...
https://mb.cision.com/Main/15617/2887198/1094480.pdf
https://mb.cision.com/Public/15617/2887198/8eab3ab24c5d6cb5.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.