Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-17

Colabitoil: Delårsrapport Q1 2018

· Nettoomsättningen ökade med 202 procent till 134 (44) MSEK
· Rörelseresultatet före finansiella poster (EBITA), ökade med 423%
procent till 2 112 (-653) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,02 (-0,27) SEK
· Soliditeten uppgick till 49,6 (62,7)%
SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2018
Vi fortsätter fokusera på expansion med nya etableringar, produktion
och introduktion av varumärket Colabitoil som det hållbara
alternativet på drivmedelsbranschen genom att erbjuda förnybara varor
och tjänster som är hållbara socialt och ekonomiskt samt för hälsa
och klimat.

Under kvartalet hade vi en nettoomsättning på 134 MSEK vilket
motsvarar en ökning om 202 procent jämfört med motsvarande kvartal
förra året. Koncernens justerade EBITA för det första kvartalet 2018
ökade med 423 procent jämfört med samma period föregående år. Det
första kvartalet har belastas med högre kostnader än budgeterat i
samband med infrastruktur, tekniska system och factoringavgifter. Vår
bedömning vad gäller det kommunicerade helårsresultatet kvarstår.

Vi inledde kvartalet med att genomföra strukturella förändringar.
Genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten
för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag för att uppnå
operativa fördelar och öka insynen med syfte att göra det lättare för
kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår
verksamhet. Sedan tidigare är Colabitoil Fastigheter AB ett
dotterbolag. I februari tecknades avtal med nya hyresgäster som
medför årliga intäkter på 0,8 MSEK samt en option om ytterligare 7,8
MSEK som motsvarar 98,5 procent beläggning av uthyrbara ytor.

Colabitoil ökar fokus på forskning och utveckling av förnybara
drivmedel. Under kvartalet har vi förstärkt vårt team för forskning
och utveckling kring råvaror för framställan av biodrivmedel och HVO,
genom anställning av Shiromini Gamage som arbetar med att utveckla
processen med anpassning av biobaserade råvaror i processen för
framställan av drivmedel. Inom produktion arbetar 12 personer med att
utveckla morgondagens förnybara drivmedel. I första hand med fokus på
framställan av förnybar diesel HVO i den befintliga
pilotanläggningen.

I mars hade vi den stora glädjen att meddela att vi blir "Official
Supplier" till ÅRE 2019 AB som ansvarar för världsmästerskapen i
alpin skidåkning i Åre 2019. Med hjälp av oss kommer tävlande,
leverantörer, besökare och sponsorer på världsmästerskapen i Åre ha
möjligheten att tanka fossilfritt bränsle. Vi bedömer att samarbetet
kan stärka Colabitoils närvaro i regionen. Vi kommer dessutom vara
behjälpliga med att mäta reduktion av klimatpåverkan under
världsmästerskapet.

Vi fortsätter resan mot att producera förnybara drivmedel med fabrik i
Norrsundet, med offensiva mål gällande utveckling av marknaden genom
att addera flera produkter till vårat sortiment. Samtidigt utvecklar
vi strategier för de nya politiska regelverk som kan påverka
marknaden. Vårt fokus ligger fortsatt på att nå lönsamhet i alla
delar av koncernen och vi är övertygade att Colabitoil som helhet
kommer stärkas under 2018 i resan mot en storskalig
produktionsanläggning.

Notera
Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna
rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid
variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 17 maj 2018. Rapporten har inte varit
föremål för revisorernas granskning.

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.
ulf.fredrixon@colabitoil.com

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt.
daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och
grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel
i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för
tillverkning av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja.
Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och
tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/colabitoil/r/delarsrapport-q1-2018,c2522895
http://mb.cision.com/Main/15617/2522895/842910.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.