Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

Colabitoil: Delårsrapport Q1 2019

1 JANUARI - 31 MARS 2019 (jämfört med samma period föregående år)

· Rörelseintäkterna uppgick till 161 626 (134 747) TSEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 374 (200)
TSEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,38 (0,02) TSEK.
· Soliditeten uppgick till 45,0 (49,6)%.
SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2019

Året börjar med en god tillväxt för bolaget. Vi har tagit ett antal
större och mindre affärer som nu är under implementering. Vi nådde en
nettoomsättning på 160 mkr vilket är en ökning om 20 procent jämfört
med Q1 2018. Rörelseresultatet, EBIT, under perioden uppgick till
-1,5 mkr. Sett till enbart handeln (försäljning och distribution av
drivmedel) uppgick rörelseresultatet, EBIT, för den del till 2,1 mkr,
vilket har belastats med 2,4 mkr för kostnader avseende
marknadsaktiviteter i samband med VM i Åre, WCR i Torsby och
Skidskytte VM i Östersund. Exklusive dessa kostnader uppgick
resultatet, EBIT, för handeln till 4,5 mkr.

Kostnader för Forskning och Utveckling (FoU) samt kostnader för våra
pilotanläggningar och för internationell etablering uppgick till 5,4
mkr under det första kvartalet. Totalt resultat, före skatt, för
kvartalet uppgick till -3,4 mkr.

Vi fortsätter fokusera på förnybara varor och tjänster som är hållbara
för klimatet, socialt och ekonomiskt.

Notera Denna information är sådan som Colabitoil Sweden AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version.
Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 16 maj 2019. Rapporten har inte varit
föremål för revisorernas granskning.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.
ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom
fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök
www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/colabitoil/r/delarsrapport-q1-2019,c2814957
https://mb.cision.com/Main/15617/2814957/1046372.pdf
https://mb.cision.com/Public/15617/2814957/a9fd47c2d212105f.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.