Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Colabitoil: Delårsrapport Q1 2020

Citat från avgående VD och koncernchef Jan Nordlöf: Jag har sedan
bildandet av Colabitoil (2013) varit VD och drivkraften i bolaget.
Det har varit fantastiskt roliga år med högt tempo och ett lärande
utöver det vanliga. Jag har sett/följt utvecklingen hos mina
medarbetare där vi tillsammans tagit stora steg och styrt bolaget mot
vad det är idag. Jag var med och rekryterade Magnus Nyfjäll med tanke
på att han skall leda koncernen och fortsätta utveckla bolaget mot
den målbild som finns i bolaget.

Nu efter en tid där vi arbetat tillsammans så känns det naturligt att
överlämna ansvaret till Magnus.

Jag välkomnar Magnus som VD och jag kommer att fortsätta med
styrelsearbetet och verka för fortsatt utveckling av bolaget.

Jag vill även passa på att tacka alla medarbetare, investerare,
aktieägare, partners och leverantörer för det förtroende och stöd jag
har haft under åren.

Jan Nordlöf

Första kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31)

· Rörelseintäkterna uppgick till 163 887 (161 626) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 793 (-3 374)
tkr

· Reavinst vid försäljning av aktier i dotterbolag har påverkat
resultatet med 13 567 (0) tkr

· Kostnader för FoU uppgick till 3 524 (2 881) tkr
· Resultatet per aktie* uppgick till 0,43 (-0,38) kr
· Soliditeten** uppgick till 36,6 (45,0) %
Första kvartalet 2020 var omdanande med stora förändringar på
marknaden. Vi har fortlöpande haft möten gällande covid-19, minst
1ggr/vecka.

Man kan konstatera att bolagets strategi inom affärsområdet marknad
och försäljning har varit väldigt lyckosam under perioden. Vi har mer
än fördubblat antalet nya kunder under Q1 i år jämfört med samma
period i föregående år. Dessa kunder är framförallt inom
entreprenadverksamhet, industri och byggsektorn.

Covid-19 har medfört att vi har korttidspermitterat 10 personer i
dotterbolaget Colabitoil Produktion. Vi kör trots detta bensin/jet
A1/dieselproduktionen för att kunna producera de volymer vi behöver
för nästa steg i processen mot en storskalig produktionsanläggning.

Vi kommer även att påbörja konceptutvecklingen i samband med tekniska
due diligensen 2.0 för att komma vidare mot konstruktion av
produktionsanläggningen.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD, tel 0771-18 60 80 alt.
magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.
ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena
Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering.
För mer information besök www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/colabitoil/r/delarsrapport-q1-2020,c3116530
https://mb.cision.com/Main/15617/3116530/1251097.pdf
https://mb.cision.com/Public/15617/3116530/bfa2c3e686c6c0c1.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.