Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Colabitoil: Delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet (2019-07-01 till 2019-09-30)

· Rörelseintäkterna uppgick till 140 224 (130 240) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 311 (-4 367)
tkr

· Kostnader för FoU uppgick till -3 565 (-1 539) tkr
· Resultatet per aktie uppgick till -0,59 (-0,49) kr
· Soliditeten uppgick till 39,3 (48,8) %
· Rörelseintäkterna uppgick till 444 560 (387 619) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 362 (-13 002)
tkr

· Kostnader för FoU uppgick till -11 220 (-5 139) tkr
· Resultatet per aktie uppgick till -1,83 (-1,47) kr
· Soliditeten uppgick till 39,3 (48,8) %
Januari - september (2019-01-01 till 2019-09-30)

Ökad försäljning och ökade marknadsandelar

Vår försäljning av fossilfri diesel HVO100 fortsätter att öka, Q3 2019
har vi ökat volymen med 6,4 procent jämfört med samma period
föregående år. Ackumulerat så här långt 2019 har vi ökat vår
försäljning av HVO100 med 9,5 procent jämfört med samma period
föregående år. Ökningen är extra rolig då den svenska HVO100
marknaden under Q3 2019 har minskat med 10,7 procent jämfört med
samma period föregående år. Ackumulerat så här långt 2019 har den
svenska marknaden minskat försäljningen av HVO100 med 54 procent
jämfört med samma period föregående period.

Testanläggning /Förnybar bensin och flygbränsle

Testanläggningen är nu färdig och kommer att tas i drift under
november. Målsättningen är att producera volym för att kunna
genomföra ett antal tester på drivmedlet innan årsskiftet. Vi skall
verifiera processen för att kunna komma vidare med den tekniska
utvärdering som konsultföretaget ÅF Pöyry skall genomföra. Detta
sammantaget kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner i
licensieringsprocessen med våra intressenter gällande licenser för
uppförande av produktionsanläggningar i och utom Europa.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel. 0771-18 60 80 alt.
magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt.
ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom
fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök
www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/colabitoil/r/delarsrapport-q3-2019,c2957091
https://mb.cision.com/Main/15617/2957091/1138019.pdf
https://mb.cision.com/Public/15617/2957091/81c26d1c730d9776.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.