Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

Colabitoil: Kommuniké från årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Idag, den 16 maj 2019, hölls årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Härutöver beslutade
stämman om ansvarsfrihet år styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju
stycken och att en styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska
utgå med dels 125 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000
kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 80 000
kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget. Stämman beslutade att arvode till ledamöter i
styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kr att fördelas
mellan ledamöterna. Stämman beslutade att arvode till ledamöter i
styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kr att
fördelas mellan ledamöterna. Vidare beslutade stämman att en revisor
och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf,
Björn Norrbom, Lennart Sjögren, Karin Svärd Hertel och Christer
Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till
styrelseordförande beslutades omval av Björn Norrbom. Till
styrelsesuppleant omvaldes Per-Erik Holmgren. Vidare beslutade
stämman att Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserade
revisorn Annika Wedin som huvudansvarig, nyväljs till revisor till
slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning

Stämman beslutade att utse Christer Sundin och Lennart Sjögren till
valberedningen. Till ordförande i valberedningen valdes Christer
Sundin.

Norrsundet i maj 2019

Colabitoil Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nordlöf, VD

Telefon: 072-333 70 77

E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO

Telefon: 0708-86 90 12

E-post: ulf.fredrixon@colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/colabitoil/r/kommunike-fran-arsstamma-i-colab...
https://mb.cision.com/Main/15617/2815744/1046717.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.