Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Colabitoil säljer aktier i nybildat dotterbolag för 25 miljoner kronor

Förnyelsebara drivmedelsbolaget Colabitoil säljer aktier för 25 miljoner
kronor, motsvarande 0,31 procent av aktieinnehavet, i det nybildade
dotterbolaget Colabitoil Fuel Production till en svensk aktör. Det framgår
av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att den 1 oktober tecknades avtal med Organofuel Sweden
gällande patentansökt metod för att producera förnybara drivmedel. Avtalet
är exklusivt, globalt och har en löptid på 50 år. Colabitoil har i avtalet
rätt att utge underlicenser globalt.

Dotterbolaget Colabitoil Fuel Production bildades i november med syfte att
uppföra en produktionsanläggning i Tyskland 2024. Dotterbolaget har i
december erhållit en underlicens för marknaden Tyskland, Österrike och
Schweizför att möjliggöra produktion av förnybart flygbränsle, Jet A1, och
förnybar bensin.

Colabitoil säljer i dag den 20 december aktier motsvarande 0,31 procent av
aktieinnehavet i det nybildade helägda dotterbolaget Colabitoil Fuel
Production för 25 miljoner kronor, varav 50 procent tillförs dotterbolaget
via ett ovillkorat aktieägartillskott.

Colabitoil Sweden planerar att sälja 5 procent av aktierna i dotterbolaget
Colabitoil Fuel Production. Colabitoil Sweden förbinder sig att från
aktieförsäljningen, via ovillkorligt aktieägartillskott fortlöpande till
dotterbolaget Colabitoil Fuel Production upp till 300
miljoner kronor, exklusive omkostnader. Genom försäljning av aktier i
dotterbolaget finansieras förberedelsen för en produktionsanläggning. I
förberedelsen ingår kostnader för markanskaffning, erforderliga tillstånd
och organisation. Överskjutande kapital om upp till 200 miljoner kronor
skall användas för Colabitoil Swedens fortsatta expansion.

När markanskaffning, erforderliga tillstånd och organisation är på plats
skall kapitalisering i form av eget kapital och lån för
produktionsanläggning genomföras. Planerad produktionskapacitet för
anläggningen är två miljoner kubikmeter per år, 2 miljarder liter. Beräknad
kostnad för uppförandet av anläggningen är beräknat till fem miljarder
kronor.
Kassaflödesvärderingen avseende färdigbyggd produktionsanläggning 2024
uppgår till intervallet 13 till 21 miljarder kronor och är validerad av
Grant Thornton.

Enligt underlicensavtalet utgår royalty till Colabitoil Sweden per
producerad liter under licenstiden på 50 år. Colabitoil betalar i sin tur
del av erhållen royalty till Organofuel. Affären kräver godkännande på
extra bolagsstämma som kommer att hållas senast den 28 februari 2019.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.