Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-04

Collector AB: Collector Bank kommer att låna ut 1 miljard kronor till svenska små och medelstora företag med EU-stöd

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE. Collector Bank kommer att låna ut 1 miljard
kronor till svenska små och medelstora företag med EU-stöd

· Collector Bank får en garanti på 50 procent av en ny låneportfölj
på upp till 1 miljard kronor.

· Ökad tillgång till finansiering för svenska små och medelstora
företag (inklusive startups) till mer fördelaktiga villkor.

· Projektet stöds av en EU-budget under Investeringsplanen för
Europa (Junckerplanen) och COSMEs lånegarantiprogram.

Europeiska investeringsfonden (EIF) har undertecknat det första
garantiavtalet under COSME i Sverige med Collector Bank.
Transaktionen faller inom "COSMEslånegarantiinstrument" och har
uppbackning från Europeiska fonden för strategiska investeringar
(EFSI), som är en central del av Investeringsplanen för Europa
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/in...).
EIF kommer att ställa en garanti om 500 miljoner kronor som gör det
möjligt för Collector Bank att ge nya lån till mer fördelaktiga
villkor på upp till 1 miljard kronor. Collector Bank har som mål att
lansera sitt låneprogram till små och medelstora företag i Finland i
slutet av året.

- Det är ett högt tryck på just företagskrediter och genom samarbetet
med EIF får vi möjlighet att låna ut till fler mindre bolag. Att
kunna vara med och finansiera småföretagare som utgör tillväxtmotorn
i svensk ekonomi känns helt rätt och i linje med Collector Banks
ambitioner om att vara en tillmötesgående, kundvänlig och
entreprenörsdriven bank. Våra lån ska fortfarande ges ut under
kontrollerade former där bolagen måste passera vår kreditscoring utan
anmärkningar, sägerMartin Nossman.

- Små och medelstora företag samt startupbolag spelar en viktig roll
för Sveriges ekonomi.Med detta europeiska stöd kan Collector Bank
tillhandahålla mer finansiering till mer fördelaktiga villkor, vilket
innebär att dessa mindre företag kommer att få den skjuts de behöver
för att utöka sina aktiviteter och skapa arbetstillfällen, säger
Europeiska kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, som är
ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och
konkurrenskraft.

- Tvärtom vad många tror är tillgången till kapital ett bestående
problem över hela kontinenten som även drabbar företag i Sverige. EIF
är därför mycket glada över att kunna förena sina krafter med
Collector Bank och ge en knuff i riktning mot att mer finansiering
ska bli tillgängligt till mer fördelaktiga villkor för svenska små
och medelstora företag, tillägger EIF:s VD,Pier Luigi Gilibert.

Mer specifikt kommer Collector Bank att kunna erbjuda mer fördelaktiga
villkor, det vill säga slopa kraven på säkerhet, för de lån banken
kommer att ge ut enligt COSME-avtalet med EIF.

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsfonden(EIF) ingår i Europeiska
investeringsbanken. EIF har som centralt mål att stödja Europas
mikro-, små och medelstora företag (SME) genom att hjälpa dem att
skaffa finansiering. EIF utformar och utvecklar risk- och
tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som
specifikt inriktar sig på detta marknadssegment. I denna roll
uppmuntrar EIF EU:s mål att stödja innovationer, forskning och
utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

Collector Bank grundades 1999 och ger krediter till svenska företag.
Banken ägs helt av Collector AB, en koncern som tillhandahåller
finansiella tjänster, exempelvis betalningslösningar, kredithantering
och juridiska tjänster till såväl privatpersoner som företagskunder.
CB:s kärnverksamhet är factoring - under de senaste tre åren tjänade
CB över 10 miljarder kronor (cirka 1 miljard euro) om året på
factoring. På senare tid har även fastighetsfinansiering samt
finansieringslösningar för privatpersoner samt små och medelstora
företag lagts till för att komplettera produktutbudet, med stöd av en
stark digitalt orienterad strategi.

COSME är EU:s program för att stärka företagens, inklusive de små och
medelstora företagens, konkurrenskraft. Programmet löper från 2014
till 2020 och har en total budget på 2,3 miljarder euro. Minst 60
procent av programmet ska verka för att underlätta tillgången på
finansiering för små och medelstora företag i Europa med hjälp av två
finansiella instrument. COSMEs lånegarantiinstrument stödjer
garantier och motgarantier till finansinstitut för att hjälpa dem ge
fler lån och leasingfinansiering till små och medelstora företag.
Faciliteten omfattar även värdepapperisering av de små och medelstora
bolagens skuldfinansieringsportföljer. COSME-programmet investerar
även via COSMES egetkapitalinstrument för tillväxt, COSME Equity
Facility for Growth, i aktiefonder som tillhandahåller riskkapital
till små och medelstora företag som främst befinner sig på
expansions- och tillväxtstadiet. COSME-programmet bygger på
framgångarna hos Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP)
(2007-2013) som hjälpte till att mobilisera närmare 21 miljarder euro
i lån och över 3 miljarder euro i riskkapital till över 384,000 små
och medelstora företag i Europa.

Investeringsplan för Europa
(http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-pla...)
- Junckerplanen- fokuserar på att stärka europeiska investeringar för
att skapa jobb och tillväxt. Detta sker genom smartare användning av
nya och befintliga finansiella resurser, borttagandet av
investeringshinder samt synliggörandet av och teknisk assistans till
investeringsprojekt. Europeiska fonden för strategiska investeringar
(EFSI) utgör Junckerplanens centrala pelare. Den ger en
första-förlustgaranti som låter EIB investera i fler, ofta mer
riskabla, projekt. I maj 2019 förväntas projekten och de avtal som
godkänts för finansiering enligt EFSI mobilisera 398,6 miljarder i
investeringar och stöd till cirka 949 000 små och medelstora företag
i alla 28 medlemsstaterna. För att se EFSI:s senaste siffror per
sektor och per land, se här
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/in...),
eller se våra Vanliga frågor och svar
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3224_en.htm).

Presskontakt:

EIF: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org

Collector Bank: Adam Norlin Persson, +46 73 712 06 94
Adam.Norlin.Persson@collectorbank.se

Europeiska kommissionen:Siobhán Millbright, +32 460 75 73 61,
siobhan.millbright@ec.europa.eu

Collector är en innovativ, digital nischbank som erbjuder
finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Inom Privat
bedrivs utlåning till privatpersoner, faktura- och
delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder,
kreditkortstjänster samt inlåning. Segmentet Företag omfattar
fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till
små och medelstora företag, inkassoverksamhet för kunds räkning
(uppdragsinkasso) samt förvärv av portföljer av förfallna fordringar.
Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors,
Åbo och Oslo. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ),
helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga
verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Norge AS med
uppdragsverksamhet och inkasso, Collector Payments AB och Collector
Payments Finland Oy där delar av betallösningsverksamheten bedrivs
samt Collector Ventures 1 KB med investeringar i fintech. Collector
AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel
+46 10-161 00 00 | E-post info@collector.se | www.collector.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/collector-ab/r/collector-bank-kommer-att-lana...
https://mb.cision.com/Main/11837/2833326/1057297.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.