Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-01

Com Hem: Com Hem offentliggör föreslagen inlösen av samtliga Senior Notes

PRESSMEDDELANDE, 1 NOVEMBER 2018

Com Hem Holding AB (publ) har godkänt att dess dotterbolag Com Hem
Sweden AB (publ) ("Emittenten") löser in sina senior unsecured notes
om 1 750 000 000 kronor som förfaller 2021 (ISIN: SE0007730353) och
sina senior unsecured notes om 2 250 000 000 kronor som förfaller
2022 (ISIN: SE0009320146)(tillsammans "Senior Notes") och Emittenten
har utfärdat ett tillkännagivande om villkorad inlösen av samtliga
Senior Notes.

Inlösen av Senior Notes är villkorad av att fusionen mellan Tele2 AB
(publ) och Com Hem Holding AB (publ) effektueras, vilket är det datum
då fusionen registreras av Bolagsverket, och att Emittenten erhåller
tillräcklig likvid för att lösa in Senior Notes till fullo. Vid
uppfyllande av dessa villkor kommer Emittenten att lösa in samtliga
Senior Notes till fullo, inklusive upplupen men obetald ränta och
eventuella ytterligare belopp.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: 0709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Friskrivning
De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act").

Framtidsinriktade uttalanden
Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara,
"framtidsinriktade uttalanden". Dessa framtidsinriktade uttalanden
kan identifieras av användandet av framåtriktad terminologi,
inklusive termerna "tror", "uppskattar", "bedömer", "förväntar",
"planerar", "avser" eller "kan" eller liknande terminologi eller av
diskussioner avseende strategi, planer, mål, framtida händelser,
förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden
inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets
avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland
annat, bolagets verksamhetsresultat, finansiella ställning,
framtidsutsikter, kostnader och annan utveckling. Framtidsinriktade
uttalanden innefattar i sig risk och osäkerheter eftersom de
relaterar till framtida händelser och omständigheter.
Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida
utveckling och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja
sig väsentligt från vad som beskrivs eller antyds av
framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En rad faktorer kan
medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig
väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana
faktorer inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden,
ekonomiska och affärsmässiga villkor och trender, räntor samt
uppträdandet av andra aktörer på marknaden. Som en följd av detta
uppmanas investerare att inte förlita sig på sådana framtidsinriktade
uttalandenFramtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att,
väsentligen skilja sig från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade
uttalanden i detta meddelande är endast gällande vid tidpunkten för
detta meddelande och återspeglar bolagets nuvarande uppfattning
avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla
skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon
revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan
ske till följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller
till följd av händelser eller omständigheter efter datumet för detta
meddelande, utöver vad som krävs enligt tillämpliga regler.

Om Com Hem
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster
till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem
och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX
Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till
tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort
utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar,
surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät
med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll,
vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com
Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7
136 MSEK. www.comhemgroup.com

Denna information är sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1
november 2018 kl. 17:15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/com-hem-offentliggor-foreslagen-inlo...
http://mb.cision.com/Main/572/2662373/937801.pdf
http://mb.cision.com/Public/572/2662373/a8d197b27573d4b7.pdf
http://mb.cision.com/Public/572/2662373/9923bac02f2b4650.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.