Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-04

Comintelli: Analyst Group: Aktieanalys på Comintelli - Omställningsarbetet ger ett hack i tillväxtkurvan

Comintelli erbjuder via sin plattform Intelligence2day® omvärlds- och
analysbevakning. Plattformen är ett resultat av närmare 20 års arbete
med att erbjuda kundlösningar till stora och krävande multinationella
kunder, bl.a. Exxon Mobile och Tetra Pak. I samband med noteringen i
november 2018 fyllde Comintelli på kassan med 6 MSEK i syfte att öka
tillväxttakten. Med en stärkt kassa finns ett bra läge för att öka
försäljningen, där tillväxten primärt förväntas drivas av dels ökad
exponering och marknadsföring, dels genom bearbetning av medelstora
företag istället för som tidigare större företag. År 2019 estimeras
en omsättning om ca 20,0 MSEK, vilket med en målmultipel om P/S 2,
härled från en relativvärdering, motiverar ett pris per aktie om 5,3
kr i ett Base scenario.

För fullständig analys läs här:
https://www.analystgroup.se/analyser/comintelli-q2-19/

Lägre försäljning än estimerat förändrar inte potentialen långsiktigt

Under Q2-19 uppgick omsättningen till 3,9 MSEK (4,5), motsvarande en
minskning om 14 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår omsättningsprognos
om ca 25,6 MSEK för helåret 2019 var således i överkant. Bolagets
omställningsarbete mot omsättningsmässigt mindre kunder tar längre
tid än estimerat men hoppas förändras framöver med bl.a. nya
återförsäljningsavtal som Comintelli slutit under kvartalet.

Påfylld kassa skapar möjlighet till ökad tillväxt

Vid Comintellis notering under november 2018 kommunicerades att
majoriteten av emissionslikviden, om 6 MSEK, var ämnad till att
intensifiera försäljnings- och marknadsföringsarbetet. Framgent
förväntas Comintelli fokusera sitt säljarbete mot omsättningsmässigt
mindre företag för att på så vis nå en större del av marknaden. I
kombination med att marknaden för omvärlds- och analysbevakning växer
med ca 24,5 % så antas Comintelli ha goda möjligheter att framgent
visa bra tillväxt. I ett Base scenario prognostiseras en tillväxt om
ca 18 % 2020, vilket jämfört med marknadens generella tillväxt
således är ett konservativt antagande.

Motiverat potentiellt värde per aktie om 5,3 kr

Trots att Comintelli idag är ett lönsamt bolag anses en
omsättningsmultipel vara rimlig som målmultipel då Bolaget nu satsar
på ökad försäljning närmsta åren. Givet en målmultipel om P/S 2x på
estimerad omsättning år 2019, härleds ett börsvärde om ca 40 MSEK,
vilket motsvarar ett värde per aktie om ca 5,3 kr.

Något vikande försäljning innebär risker

Comintelli verkar inom ett nischat tjänsteområde som ska definieras
som en sällanköpstjänst. Tjänsten är skalbar, men kräver en
handpåläggning i installations- och säljprocessen, vilket till viss
del minskar s skalbarheten. Dessa ledtider utgör således en risk då
detta kan påverka kassaflödet negativt på kort- och medellång sikt.
Däremot anses den finansiella risken vara låg då Comintelli visar
positiva marginaler idag.

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små
och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av
aktieanalys på Comintelli. Läsare kan anta att Analyst Group har
mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har
inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle
kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/analyst-group--aktieanalys-pa-co...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.