Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-31

Comintelli: Comintelli börjar mäta Årligen Återkommande Intäkter (ARR)

Comintelli arbetar, som tidigare meddelats, enligt en s.k.
hybridmodell med både en betydande andel kunder med traditionella
licensavtal och samtidigt en växande andel kunder med
prenumerationsavtal med kortare bindningstid (jämförbart med SaaS;
Software as a Service).

Redovisningsprincipen för licensavtalen är att licensintäkten för hela
licensperioden redovisas i resultaträkningen när avtal signeras med
kund och leverans skett. Intäkterna periodiseras alltså inte över
avtalstiden. Om t ex ett tvåårsavtal tecknades 1 juli 2018
intäktsfördes hela licensintäkten vid den tidpunkten direkt i
resultaträkningen. Beroende på timingen av större förnyelser av
licensavtal och nya större licensavtal kan denna redovisningsprincip
medföra betydande kvartalssvängningar.

Som ett ytterligare steg in i prenumerationsekonomi har bolaget haft
för avsikt att förtydliga den underliggande prenumerationstillväxten
och rapportera både finansiella såväl som kommersiella nyckeltal.

Comintelli har valt det kommersiella nyckeltalet ARR (Annual Recurring
Revenues; "årligen återkommande intäkter") som det mest lämpade för
att tydliggöra den underliggande tillväxten. ARR visar den årliga
tillväxten av återkommande intäkter där varje angivet värde i grafen
nedan avser den senaste tolvmånadersperioden. De återkommande
intäkter som medtagits är (i) licensavtal, (ii) maintenance
(underhåll) samt (iii) SaaS-jämförbara prenumerationsintäkter. De
intäkter som inte är återkommande och därmed exkluderade är (i)
engångsintäkter för tjänster samt (ii) kunders engångsutköp av
licensen.

I ARR-beräkningarna fördelas licensintäkterna under hela avtalets
livslängd. Detta innebär t.ex. att licensintäkten fördelas med 1/24
per månad i perioden juli 2018 till och med juni 2020. På motsvarande
sätt har bolagets övriga återkommande intäkter (maintenance/underhåll
och SaaS-jämförbara intäkter) hanterats.

Successivt har en allt högre andel av Bolagets omsättning fallit inom
ramen för återkommande intäkter. Detta beroende på färre större
engångsprojekt, färre engångsutköp av licenser och fler
prenumerationsavtal. För bolaget skapar denna bas av återkommande
intäkter en ökad framtidssäkerhet, även om det kan medföra att de
redovisade intäkterna på kort sikt kan uppfattas stagnera. I takt med
skiftet i affärsmodell från licensavtal till prenumerationsavtal
kommer skillnaden minska mellan intäkterna i den finansiella
rapporteringen och för det kommersiella nyckeltalet ARR.

Bolaget avser inte att kommunicera prognosvärden för ARR. Däremot
kommer ARR att kommuniceras i respektive delårsrapport och då
fortlöpande addera den senast inträffade tolvmånadersperioden. Nästa
tillfälle blir därmed Bokslutskommunikén som offentliggörs den 25
februari 2020.

Comintelli's ARR för Q3 2019 är 16,2 mkr och utgör summan av de
återkommande intäkterna under tolvmånadersperioden oktober 2018 till
september 2019.

Grafen nedan visar utvecklingen av Comintelli's ARR för de senaste 8
kvartalen.

[image]

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som
grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat
och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och
-analys kallad Intelligence2day[® ](www.intelligence2day.com).

Intelligence2day[®] används idag av såväl mindre företag som större
globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att
lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt
snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är
ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jesper Martell
VD, Comintelli
E-post: jesper.martell@comintelli.com
Tel: +46 8 663 76 00

Peter Mörsell
CFO, Comintelli
peter.morsell@comintelli.com
+46 705 43 73 95

Comintelli AB08-663 76 00ir@comintelli.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/comintelli-borjar-mata-arligen-a...
https://mb.cision.com/Main/17602/3024902/1186139.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.